Lectorale rede

Tijdens zijn lectorale rede in 2016 ging Peter Verkoeijen in op de vraag hoe je hbo-studenten leert om kritisch te denken en hoe je de motivatie en prestatie bij de eerstejaarsstudenten kunt bevorderen.

Peter Verkoeijen, lectoraat Brein en Leren

Deze onderzoeksthema's stonden centraal in de eerste termijn van het lectoraat, van september 2015 t/m september 2019. De opbrengsten van deze termijn zijn te vinden in de kritische reflectie uit 2019.

Lees meer over de lectorale rede Leren in het hbo: denken doen en laten in de powerpointpresentatie en in de speciale uitgave die in boekvorm is uitgebracht.