Het hbo streeft naar een onderwijspraktijk gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Maar vaak is onduidelijk hoe je deze kennis benut in het onderwijs. Om de kloof te overbruggen voert het lectoraat Brein en Leren praktijkgericht onderzoek uit.

studerende studenten in het Avansgebouw Hogeschoollaan in Breda

Onderzoek in de hbo-onderwijspraktijk

Avans Hogeschool stelt het leerproces van studenten centraal, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot competente professionals met een lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. Dit vraagt om onderwijs dat gebaseerd is op inzichten uit de onderwijspsychologie, de cognitieve psychologie en de onderwijsneurowetenschappen. Deze inzichten helpen studenten niet alleen om relevante kennis en vaardigheden te verwerven, maar ook om een nieuwsgierige, onderzoekende, reflectieve en kritische houding te ontwikkelen.

Het onderzoeksbeleid van Avans stelt nadrukkelijk dat lectoraten praktijkgericht onderzoek verrichten waarvan de opbrengsten moeten bijdragen aan de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. Het lectoraat Brein en Leren doet dit door een brug te bouwen tussen de hbo-onderwijspraktijk en bestaande kennis uit de bovengenoemde wetenschapsgebieden. Die brug bouwen we door inzichten beschikbaar te maken voor het onderwijs en te laten zien waarom die inzichten relevant zijn, en door praktijkgericht onderzoek te doen in de hbo-onderwijspraktijk. De kenniskringleden voeren praktijkgericht onderzoek uit in hun eigen onderwijs, ze zijn namelijk bijna allemaal docent. De inzichten die dit soort onderzoek opleveren, delen de kenniskringleden met andere onderwijsprofessionals binnen en buiten Avans.

Vragen uit het onderwijs

Bij alle activiteiten richt het lectoraat zich op 2 actuele vragen die breed gedragen worden in het hbo, in het wo en in het toeleverend onderwijs:

  • Hoe moet je het onderwijs inrichten om ervoor te zorgen dat studenten gemotiveerd en succesvol kunnen leren en om ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed zelfregulerend vermogen? Dit laatste is van wezenlijk belang om studenten voor te bereiden op een snel veranderende arbeidsmarkt.
  • Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat studenten tijdens hun opleiding kritisch leren denken? Kritisch denken is namelijk een belangrijke vaardigheid voor toekomstige hbo-professionals.

Het lectoraat als onderzoeks- en kenniscentrum

Het lectoraat Brein en Leren heeft zich sinds de start in september 2015 ontwikkeld tot een onderzoeks- en kenniscentrum dat zowel binnen als buiten Avans op veel waardering kan rekenen. Dat blijkt onder meer uit presentaties en symposia op (internationale) conferenties over praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek en uit publicaties in gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Ook de praktijk, zowel binnen als buiten Avans, doet vaak een beroep op de (onderzoeks)expertise van de kenniskringleden, de lector en de associate lector. Binnen Avans wenden het College van Bestuur, academiedirecties, opleidingscommissie en docenten zich tot ons, buiten Avans gaat het om partijen uit het middelbaar onderwijs, het mbo, het hbo en het wo. Zo verzorgt het lectoraat veel workshops en lezingen en krijgen we veel adviesvragen rondom onderwijsvernieuwingstrajecten en de formulering van onderwijsambities.

Samenwerking

Omdat het onderzoek plaatsvindt in de onderwijspraktijk werken we nauw samen met docenten, academiedirecteuren en medewerkers van het Leer- en Innovatiecentrum. Deze samenwerking stelt ons in staat om kennisvragen te inventariseren en om kennis uit het lectoraatonderzoek terug te laten vloeien naar de praktijk. Verder werken we samen met verschillende partners in het middelbaar onderwijs, het mbo, het hbo en het wo.