Activiteiten

Om excellente leraren op te leiden, is het belangrijk dat beroepenveld, Pabodocenten en studenten een duurzaam partnerschap ontwikkelen. Het Kenniscentrum Pabo Partner in Kennis slaat de brug tussen deze 3 partijen.

Pabo Partner in Kennis richt zich op het vergroten en delen van kennis en het opdoen van nieuwe inzichten om zo het basisonderwijs te vernieuwen en de professionaliteit van alle betrokkenen te vergroten. Dat doen we door:

  • Het organiseren van symposia, conferenties, trainingen en informatiebijeenkomsten voor het werkveld. 
  • Toepassingsgericht onderzoek, bijvoorbeeld binnen de onderzoekslijnen rekenen, wiskunde & didactiek, wetenschap en techniek of gedragsproblematiek. 
  • Onderzoek op vragen vanuit het werkveld.  
  • Persoonlijke coaching van leerkrachten en docenten. 
  • Het opzetten en ondersteunen van kennisteams. 
  • Het opleiden in de school. 
  • De activiteiten binnen de Academische Opleidingsschool. 
  • Cultuureducatie en innovatie.

Bekijk het Professionaliseringsaanbod vanuit het Partnerschap Samen Opleiden 2023-2024.