Bestuurskunde/ Overheidsmanagement  voltijd hbo-opleiding

Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Als student van de bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement leer je maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Je geeft onderbouwde adviezen, met oog voor verschillende belangen.

Het drugsgebruik bij evenementen aanpakken. Het voorkomen van leegstand van winkel- en bedrijfspanden. Ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert.

Tijdens de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement leer je overwogen beslissingen te nemen en adviseer je over maatschappelijke kwesties. Zo draag je echt bij aan de samenleving. Nieuwe kennis pas je direct toe in praktijkopdrachten. Je komt allerlei vraagstukken tegen. Volgt vakken als beleidskunde, organisatiekunde, politicologie, recht en economie. Met de bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement ontwikkel je je tot bestuurskundige.

Ben je geslaagd, dan behaal je de titel Bachelor of Arts (BA).

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd bachelor
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Uiteenlopende vraagstukken
Kennis toepassen in praktijkopdrachten
Opdrachtgevers zijn zeer tevreden over de resultaten van onze studenten

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Met je bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement ben je een allround beleidsmedewerker. Je toetst beleid op basis van onderzoek en beleidscijfers. Of je formuleert voorstellen voor diverse beleidsterreinen. Je coördineert de uitvoering van dat beleid. Je bent 'spin in het web' tussen verschillende disciplines. Brengt mensen bij elkaar. Zorgt voor draagvlak. En weet op het juiste moment de juiste specialisten in te schakelen.

Je werkt later bijvoorbeeld als bestuurskundige bij een gemeente, ministerie of de politie. Bij diverse maatschappelijke organisaties. Bureaus die overheden adviseren. Of andere organisaties die zich bezighouden met maatschappelijke kwesties. Je werkt in verschillende functies, zoals beleidsadviseur, projectleider en andere bestuurlijke en coördinerende functies.

De meeste afgestudeerden beginnen als beleidsmedewerker. Je groeit uit tot specialist op een specifiek beleidsterrein. Of tot manager van grote bestuurlijke projecten.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Consultant

Projectleider

Adviseur beleid en bestuur

Wat wordt er van jou verwacht

Als student Bestuurskunde/Overheidsmanagement ben je betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt. Je werkt aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Je bent doortastend, oplossingsgericht, creatief en veelzijdig. Je hebt lef en je kunt goed organiseren. Maatschappelijke vraagstukken bekijk je als bestuurskundige vanuit een beleidskundige, politieke en economische kant. Als verbinder ben je in staat die belangen te verenigen.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Jij wilt na je bachelor verder studeren. Jij kiest een masteropleiding, zoals Bestuurskunde. Je volgt meestal eerst een schakelprogramma. Bijvoorbeeld bij Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Jij kunt een deel van het programma al tijdens je opleiding doen. Dat scheelt een jaar studietijd. Sommige masteropleidingen worden in de avonduren gegeven. Ideaal als je werken en studeren wilt combineren. De toelatingseisen voor masterstudies kunnen verschillen. Oriënteer je daarom vooraf goed.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Serious Game

Ik heb tijdens dit project vooral leren omgaan met weerstand en tegengestelde belangen.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Ieder blok is een mix van theorie, praktijk en zelfstudie. Je zit in een klas van maximaal 32 studenten. Je volgt vakken en trainingen. Samen met medestudenten werk je aan projecten uit de praktijk. Deze projecten komen vaak van organisaties die de resultaten mee beoordelen. Door de praktijkopdrachten leer je vaardigheden, kennis en inzichten die je in je toekomstige baan kunt gebruiken.

Jaar 1

Propedeuse

In jaar 1 leer je hoe het openbaar bestuur is ingericht en hoe je maatschappelijke vraagstukken kunt analyseren vanuit verschillende invalshoeken. Ook leer je informatie ordenen en rapporteren en werk je aan competenties als samenwerken, onderzoeken en presenteren. Je gaat op excursies en volgt gastcolleges. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Belangrijke vakken:

 • Recht 
 • Engels 
 • Economie 
 • Communicatie
 • Organisatiekunde 

Jaar 2

Beleid ontwerpen en evalueren

Je ontwerpt en evalueert beleid voor opdrachtgevers. Je bezoekt het Europees Parlement en andere organisaties in Brussel.

Belangrijke vakken:

 • Recht
 • Engels 
 • Economie
 • Beleidskunde 
 • Onderzoeksvaardigheden 

Jaar 3

Stage

Tijdens je stage in jaar 3 doe je onderzoek bij een organisatie. Ook op school ontwikkel je je verder tot professional.

Belangrijke activiteiten:

 • Stage
 • Project Serious Gaming

Jaar 4

Minor en afstuderen

In jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Onder bepaalde voorwaarden kun je een doorstroomprogramma voor een masteropleiding volgen. Daarna ga je afstuderen door als extern adviseur voor een opdrachtgever te werken.

Belangrijke activiteiten:

 • Minor
 • Afstuderen

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor naar keuze

In het vierde jaar kies je een minor. Met een minor geef je een accent aan je opleiding. Je bent vrij in je keuze. Onder voorwaarden kun je een doorstroomprogramma voor een masteropleiding volgen.

Met een minor specialiseer je je in een onderwerp binnen je opleiding. Of je verbreedt je en volgt een half jaar een andere opleiding. Dit kan aan een andere academie binnen Avans Hogeschool. Bijvoorbeeld de minor Dare to change, over de professional in de veranderende samenleving. Of Global development studies, over het ontstaan van sociale, economische en ecologische veranderingen wereldwijd. Of je volgt een minor aan een andere hogeschool in Nederland of in het buitenland. Bijvoorbeeld de minor Recht van de Juridische Hogeschool.

Minor Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale activiteiten. Denk aan een loods die wordt gebruikt voor de opslag van drugs, een winkel voor het witwassen van criminele gelden.

Of een woning voor illegale prostitutie. Maar denk ook aan leden van een criminele (motor)bende die worden ingezet om te bemiddelen bij een zakelijk conflict tussen partijen. Of een transportbedrijf van fruit of bloemen om cocaïne te verbergen.

Deze vermenging van de onder- en bovenwereld tast het cement van onze rechtstaat aan en heeft grote gevolgen voor de structuur van onze samenleving. Het zorgt o.a. voor meer criminaliteit en aantasting van (het gevoel van) veiligheid in een gemeente.

In de minor Bestuurlijke aanpak van ondermijning kijk je naar het begrip ondermijning vanuit verschillende perspectieven. Denk aan de rechtstaat, de samenleving, politie of sociale hulpverlening. Je focust op de signalen van ondermijning en gaat een integrale en structurele samenwerking tussen overheidspartijen opzetten. Dit doe je door verschillende opdrachten uit te voeren: je schrijft een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders, voert een oefengesprek met een crimineel (gespeeld door een trainingsacteur) of gaat in gesprek met experts uit het werkveld. Samen met studenten van andere opleidingen werk je zo aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Nederland.

Minor Disruptive Events: (Inter)national Disaster, Migration and Resilience (Engelstalig)

Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact hebben je interesse. Zoals een overstroming, kernramp of orkaan. Samen met studenten uit allerlei vakgebieden ga je op zoek naar een juiste aanpak.

Samenlevingen worden al sinds mensenheugenis geconfronteerd met heftige, verstorende gebeurtenissen: disruptive events. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Het zijn gebeurtenissen die we niet of nauwelijks zien aankomen. Een disruptive event heeft een grote impact op de samenleving en vraagt om snel en overtuigend ingrijpen. In deze minor krijg je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van disruptive events.

Buiten de grenzen van je vakgebied

Voor de aanpak van een disruptive event is politieke steun nodig. Maar ook het vertrouwen van burgers, geschikte opvanglocaties, een juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsplan en goede communicatie. Disruptive events vragen om een brede aanpak. Daarom treed je in deze minor buiten de grenzen van je eigen vakgebied en ga je samen met studenten van verschillende opleidingen op zoek naar oplossingen.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Toelatingseisen Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiecheck van Avans.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je op 1 oktober 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het toelatingsonderzoek. Voor informatie en inschrijving neem je contact op met Aob Compaz, een onafhankelijk bureau in Tilburg. Als je slaagt, dien je de uitslag van het toelatingsonderzoek vóór 30 augustus in bij de opleiding. Aan het toelatingsonderzoek zijn kosten verbonden. Je krijgt de helft van deze kosten terug na inschrijving bij de opleiding. Aanmelden doe je voor 1 september via Studielink.

Vragen over de 21+ toets stel je aan de instroomcoördinator

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Locatie

Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch