Bedrijfskunde  deeltijd hbo-opleiding

Locatie
Startmaand
Duur
Taal

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde stelt je in staat om bedrijfsprocessen te doorgronden, verbeteren en vernieuwen. Je leert onder meer over strategie, bedrijfsvoering, management, financiën en recht.

Bij Bedrijfskunde deeltijd leer je begrijpen hoe jouw organisatie werkt. Je leert hoe je mensen, afdelingen en organisaties verbindt en hoe je processen verbetert. Dat doe je onder meer aan de hand van operationeel en strategisch management en je volgt vakken als onderzoek, financiën en recht. Daarbij ontwikkel je een helikopterview en leer je jouw kwaliteiten als netwerker te gebruiken.

De lat ligt hoog in de bachelor Bedrijfskunde deeltijd. Jouw competenties als verbeteraar en veranderaar staan centraal. Zo oefen je gesprekstechnieken en adviesvaardigheden. Ook doe je veel theoretische kennis op over management, onderzoek, financiën en recht. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk. De docenten komen uit het werkveld.

Na het afronden van de deeltijdstudie Bedrijfskunde ben je Bachelor of Science (BSc).

Volg Avans Deeltijd
Opleiding in beeld

Waarom deze deeltijdopleiding naast je baan

Brede oriëntatie op het werkveld met 3 kernvakgebieden op hoogste niveau
Opdrachten gericht op de eigen werksituatie en omgeving
Constante interactie met het werkveld
De bachelor Bedrijfskunde heeft veel docenten uit de praktijk

Meer over deze deeltijd hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

Wat kun je worden met de deeltijdstudie Bedrijfskunde? Binnen deze branche is veel werk te vinden. Studenten spelen zich vaak tijdens hun opleiding in de kijker. Uit de statistieken blijkt dat zij in die periode al promotie maken.

Na de deeltijdopleiding Bedrijfskunde zijn de beroepen hieronder geschikt voor je.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Procesanalist

Via het analyseren van processen, breng je de gewenste werksituatie in kaart en doe je voorstellen om de verschillen tussen de werkelijke en gewenste situatie te overbruggen.

Innovator

Je gebruikt jouw creativiteit om aanpassingen en vernieuwingen door te voeren.

Projectleider

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een project. Van ontwerp tot en met de afronding en evaluatie.

Organisatieadviseur

Een organisatieadviseur helpt ondernemingen bij de herinrichting van de organisatie of een deel daarvan.

Compliance manager

Je bent verantwoordelijk voor de reputatie en betrouwbaarheid van het bedrijf. Je zorgt ervoor dat jouw organisatie werkt volgens de geldende wet- en regelgeving.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent ondernemend en ambitieus. Je wilt weten hoe zaken in elkaar steken en je vindt het leuk om daarin verbeteringen aan te brengen. Graag wil je onderzoeken, leidinggeven en adviseren. Bovendien ben je creatief en wil je mensen, afdelingen of organisaties met elkaar verbinden. Anderen omschrijven jou als flexibel en je bent niet bang om verantwoordelijkheid te nemen.

Herken je je in deze kenmerken? Dan is Bedrijfskunde hbo deeltijd echt wat voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na de Bedrijfskunde hbo deeltijd kun je doorstuderen. Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Er is een scala groot aanbod aan opleidingen beschikbaar voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Opbouw deeltijdopleiding Bedrijfskunde

Studieprogramma

De bachelor Bedrijfskunde deeltijd bestaat uit 10 modules. De opleiding is praktijkgericht. Je leert door blended learning: een combinatie van contactonderwijs, werkplek- en online leren. Je hebt 1 middag en 1 avond in de week les. Aan het einde van elke module lever je een beroepsproduct op. Deze verzamel je allemaal in een portfolio. Er is 2 keer ruimte voor een keuzeprogramma. Zo geven we vorm aan gepersonaliseerd leren. Je sluit af met een criterium gericht interview (CGI) over jouw portfoli

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

Begrijpen van organisatiedynamiek

De module Begrijpen van organisatiedynamiek geeft je inzicht in het bestaansrecht van een organisatie. Je leert over belangrijke bedrijfskundige thema's en omstandigheden van de organisatie.

Beïnvloeden van organisatiegedrag

De module geeft je een kijkje in de keuken van de veranderkundige. Dat gebeurt vanuit verschillende sociale invalshoeken. Je zoomt in op de menselijke kant van organisaties.

Je leert hoe organisatiegedrag tot stand komt en hoe je mensen in beweging krijgt.

Continue prestatieverbetering

Deze module daagt je uit om binnen je eigen organisatie met de Lean filosofie continu bedrijfsprocessen te verbeteren. Je ontwerpt een procesverbetering en geeft leiding aan de implementatie hiervan.

Duurzaam impact maken (DIM)

Zet je DIM-bril op! De module DIM bekijkt duurzaamheid vanuit het Double Materiality principe.

De perspectieven Making Impact en Being Impacted laten je zien hoe jouw organisatie haar omgeving beïnvloedt en andersom. Dat heeft dan weer invloed op de resultaten - Social Return on Investment (SROI) - van de organisatie.

Gebruikmaken van informatie

In deze module leer je wat informatie is, hoe je het gebruikt en waarom informatie een randvoorwaarde is voor de continuïteit van een bedrijf of organisatie.

Je maakt een bruikbaar informatieplan dat je overtuigend presenteert binnen je organisatie.

Inleiding Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde

Deze module daagt je uit om bij te dragen aan een leefbare en veilige samenleving. Je onderzoekt wat een veilige en gezonde leefomgeving precies is en hoe we die bereiken.

Het (lokale) bestuur staat continu voor dit soort vraagstukken en uitdagingen. Dat maakt het een dynamisch werkterrein.

Keuzeprogramma

Wat je nog meer wilt leren, bepaal je zelf. Denk aan een praktijkopdracht uitvoeren, een keuzemodule volgen bij een andere opleiding binnen Avans of een programma volgen bij een andere hbo-instelling.

Realiseren gedragsverandering

In deze module onderzoek en beoordeel je de cultuur binnen de organisatie. Je voorstellen om de samenwerking te verbeteren, realiseert een gedragsverandering en legt hierover verantwoording af.

Strategisch herpositioneren

Je onderzoekt of de strategie van jouw organisatie past bij haar omgeving. Daarnaast doe je voorstellen ter verbetering en stel je een projectplan op.

Van strategie naar operatie

Hoe voer je de strategie van jouw organisatieonderdeel uit? Je doet voorstellen ter verbetering, stelt hiervoor plannen op en evalueert de resultaten. Je leert werken met budgetten.

Tijdsinvestering

Je volgt de opleiding Bedrijfskunde deeltijd op maandagmiddag en -avond in Den Bosch en op woensdagmiddag en -avond in Breda. Als je een keer verhinderd bent, ben je ook welkom op de andere locatie. Gemiddeld heb je 8 uur les per week. Daarnaast werk je wekelijks 24 uur in een relevante omgeving. Reken op zo'n 10 uur zelfstudie per week.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Voorlichtingsvideo

Je hebt interesse in deze opleiding. Je wilt meer weten over de inhoud van de opleiding en wat je allemaal kunt verwachten. Vraag dan de voorlichtingsvideo aan en leer onze docenten kennen. In de voorlichtingsvideo geven docenten meer informatie over de opleiding. Zo helpen ze je bij het maken van de juiste studiekeuze.

Video aanvragen

Toelatingseisen Bedrijfskunde deeltijd

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

 • Associate degree

 • Hbo-propedeuse

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Als je met opleiding Bedrijfskunde deeltijd start, dan heb je een relevante werkplek van minstens 20- 24 uur. Hier:

 • krijg je ondersteuning van een begeleider op hbo-niveau
 • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een oplossingsgerichte professional
 • kun je bedrijfsgegevens, vakliteratuur en regelgeving inzien, materialen gebruiken en discussiëren over het vak
 • kun je praktijkopdrachten uitvoeren.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kunnen we je adviseren een andere werkplek te zoeken.

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Praktische informatie Bedrijfskunde deeltijd

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2024

Meld je aan via Studielink

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht. 

Ben je volledig aangemeld dan kun je jouw modules kiezen via AvansStudyPath.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.150,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 6.456,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Binnen de hbo-opleiding Bedrijfskunde werken we steeds minder met boeken. Je mag je eigen lesmethode kiezen. Reken voor de aanschaf van studiemiddelen in totaal op € 500 tot € 700.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Kijk rond op de Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE Den Bosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd