Startmaand
Duur
Taal
Locatie

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde stelt je in staat om bedrijfsprocessen te doorgronden, verbeteren en vernieuwen. Je leert onder meer over strategie, bedrijfsvoering, management, financiën en recht.

In de bachelor Bedrijfskunde leer je begrijpen hoe jouw organisatie werkt. Je leert hoe je mensen, afdelingen en organisaties verbindt en hoe je processen verbetert. Dat doe je onder meer aan de hand van operationeel en strategisch management en je volgt vakken als onderzoek, financiën en recht. Daarbij ontwikkel je een helikopterview en leer je jouw kwaliteiten als netwerker te gebruiken.

De lat ligt hoog in de deeltijdbachelor Bedrijfskunde. Jouw competenties als verbeteraar en veranderaar staan centraal. Zo oefen je gesprekstechnieken en adviesvaardigheden. Ook doe je veel theoretische kennis op over management, onderzoek, financiën en recht. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk. De docenten komen uit het werkveld.

Volg Avans Deeltijd
Opleiding in beeld

Waarom deze opleiding naast je baan

Brede oriëntatie op het werkveld met 3 kernvakgebieden op hoogste niveau
Opdrachten gericht op de eigen werksituatie en omgeving
Constante interactie met het werkveld
Veel docenten uit de praktijk

Meer over deze hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

Binnen deze branche is veel werk te vinden. Studenten van de studie Bedrijfskunde spelen zich vaak tijdens hun opleiding in de kijker. Uit de statistieken blijkt dat zij in die periode al promotie maken.

Na de deeltijdopleiding Bedrijfskunde zijn de beroepen hieronder geschikt voor je.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Procesanalist

Via het analyseren van processen, breng je de gewenste werksituatie in kaart en doe je voorstellen om de verschillen tussen de werkelijke en gewenste situatie te overbruggen.

Innovator

Je gebruikt jouw creativiteit om aanpassingen en vernieuwingen door te voeren.

Projectleider

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een project. Van ontwerp tot en met de afronding en evaluatie.

Organisatieadviseur

Een organisatieadviseur helpt ondernemingen bij de herinrichting van de organisatie of een deel daarvan.

Compliance manager

Je bent verantwoordelijk voor de reputatie en betrouwbaarheid van het bedrijf. Je zorgt ervoor dat jouw organisatie werkt volgens de geldende wet- en regelgeving.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent ondernemend en ambitieus. Je wilt weten hoe zaken in elkaar steken en je vindt het leuk om daarin verbeteringen aan te brengen. Graag wil je onderzoeken, leidinggeven en adviseren. Bovendien ben je creatief en wil je mensen, afdelingen of organisaties met elkaar verbinden. Anderen omschrijven jou als flexibel en je bent niet bang om verantwoordelijkheid te nemen.

Herken je je in deze kenmerken? Dan is de studie Bedrijfskunde echt wat voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Er is een scala groot aanbod aan opleidingen beschikbaar voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De bachelor Bedrijfskunde bestaat uit 10 modules. De opleiding is praktijkgericht. Je leert door blended learning: een combinatie van contactonderwijs, werkplek- en online leren. Je hebt 1 middag en 1 avond in de week les. Aan het einde van elke module lever je een beroepsproduct op. Deze verzamel je allemaal in een portfolio. Er is 2 keer ruimte voor een keuzeprogramma. Zo geven we vorm aan gepersonaliseerd leren. Je sluit af met een criterium gericht interview (CGI) over jouw portfolio.

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

Van strategie naar operatie

Hoe voer je de strategie van jouw organisatieonderdeel uit? Je doet voorstellen ter verbetering, stelt hiervoor plannen op en evalueert de resultaten. Je leert werken met budgetten.

Begrijpen van organisatiedynamiek

De module Begrijpen van organisatiedynamiek geeft je inzicht in het bestaansrecht van een organisatie. Je leert over belangrijke bedrijfskundige thema's en omstandigheden van de organisatie.

Beïnvloeden van organisatiegedrag

De module geeft je een kijkje in de keuken van de veranderkundige. Dat gebeurt vanuit verschillende sociale invalshoeken. Je zoomt in op de menselijke kant van organisaties.

Je leert hoe organisatiegedrag tot stand komt en hoe je mensen in beweging krijgt.

Continue prestatieverbetering

Deze module daagt je uit om binnen je eigen organisatie met de Lean filosofie continu bedrijfsprocessen te verbeteren. Je ontwerpt een procesverbetering en geeft leiding aan de implementatie hiervan.

Gebruikmaken van informatie

In deze module leer je wat informatie is, hoe je het gebruikt en waarom informatie een randvoorwaarde is voor de continuïteit van een bedrijf of organisatie.

Je maakt een bruikbaar informatieplan dat je overtuigend presenteert binnen je organisatie.

Keuzeprogramma

Wat je nog meer wilt leren, bepaal je zelf. Denk aan een praktijkopdracht uitvoeren, een keuzemodule volgen bij een andere opleiding binnen Avans of een programma volgen bij een andere hbo-instelling.

Strategisch herpositioneren

Je onderzoekt of de strategie van jouw organisatie past bij haar omgeving. Daarnaast doe je voorstellen ter verbetering en stel je een projectplan op.

Optimaliseren processen

Je onderzoekt de prestaties en processen binnen jouw organisatie. Je doet voorstellen ter verbetering, stelt een project op, voert dit uit en evalueert dat.

Optimaliseren rapportagecycli

Je onderzoekt en beoordeelt de informatie die het management gebruikt voor het opstellen van de bedrijfsstrategie. Je stelt verbeteringen voor, voert deze uit en evalueert de resultaten.

Realiseren gedragsverandering

In deze module onderzoek en beoordeel je de cultuur binnen de organisatie. Je voorstellen om de samenwerking te verbeteren, realiseert een gedragsverandering en legt hierover verantwoording af.

Tijdsinvestering

Je volgt de deeltijdbachelor Bedrijfskunde op maandagmiddag en -avond in 's-Hertogenbosch en op woensdagmiddag en -avond in Breda. Als je een keer verhinderd bent, ben je ook welkom op de andere locatie. Gemiddeld heb je 8 uur les per week. Daarnaast werk je wekelijks 24 uur in een relevante omgeving. Reken op zo'n 10 uur zelfstudie per week.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Voorlichtingsvideo

Je hebt interesse in deze opleiding. Je wilt meer weten over de inhoud van de opleiding en wat je allemaal kunt verwachten. Vraag dan de voorlichtingsvideo aan en leer onze docenten kennen. In de voorlichtingsvideo geven docenten meer informatie over de opleiding. Zo helpen ze je bij het maken van de juiste studiekeuze.

Video aanvragen

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Bedrijfskunde

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

 • Associate degree

 • Hbo-propedeuse

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Als je met de deeltijdopleiding start, dan heb je een relevante werkplek van minstens 20- 24 uur. Hier:

 • krijg je ondersteuning van een begeleider op hbo-niveau
 • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een oplossingsgerichte professional
 • kun je bedrijfsgegevens, vakliteratuur en regelgeving inzien, materialen gebruiken en discussiëren over het vak
 • kun je praktijkopdrachten uitvoeren.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kunnen we je adviseren een andere werkplek te zoeken.

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Praktische informatie

Aanmelden

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan. 

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.877,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 5.500,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Binnen de hbo-opleiding Bedrijfskunde werken we steeds minder met boeken. Je mag je eigen lesmethode kiezen. Reken voor de aanschaf van studiemiddelen in totaal op € 500 tot € 700.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Kijk rond op de Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd