Technische Informatica

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.
 

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar.