Mens en Techniek voltijd hbo

Meer eigen regie voor diabetespatiënten

Meer eigen regie voor diabetespatiënten

Levert de inzet van beeldbellen en glucosesensoren voordelen op voor de cliënt én de zorgprofessional? Het antwoord is een dikke ja!

Derdejaarsstudenten Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie Rick Bastiaanse en Luuk van den Elshout liepen stage bij thuiszorgorganisatie TWB. Zij hielpen de organisatie een mooie stap voorwaarts te zetten bij het effectief inzetten van zorgtechnologie. Hun begeleider Jacqueline van Ginkel, zorgveranderaar bij TWB, daagde hen uit om inzichtelijk te maken of beeldbellen en de inzet van glucosesensoren voordelen oplevert voor de cliënt én de zorgprofessional.

Glucosesensor

Rick onderzocht de inzet van een glucosesensor bij cliënten met diabetes (suikerziekte) waar normaalgesproken een thuiszorgmedewerker aan huis komt om hun bloedsuiker te meten. Hij legt uit: “De sensor is een soort pleister die met behulp van een ‘draadje’ glucose in het weefselvocht meet. Door het inzetten van de sensor hoeft de cliënt zich minder, of zelfs helemaal niet meer, pijnlijk te prikken in de vinger om zijn bloedsuiker te bepalen.”

Interviews

Rick bracht alle stakeholders in kaart en interviewde hen. “De belangrijkste zijn natuurlijk de cliënten en verder de medewerkers en (diabetes)verpleegkundigen.” Hij liep mee in de praktijk om in kaart te brengen hoe de zorg rondom bloedsuikerprikken verloopt en formuleerde eisen waar een glucosesensor aan moet voldoen. “Met verschillende methodieken heb ik die eisen een prioriteit en weegfactor gegeven. De sensoren die op de markt zijn, heb ik naast deze eisen gehouden met behulp van een ‘Harris-profiel’ om te bepalen welke sensor het meeste geschikt is.”

Eigen regie

Een sensor met de naam ‘Freestyle Libre’ kwam als beste uit de bus en is getest door vijf cliënten. “Twee van hen hoefden niet in de zorg genomen te worden door het gebruik van de sensor”, vertelt Rick. “En bij de anderen is er minder zorg nodig, of werd door een verhoogd inzicht de medicatie aangepast en is een afspraak met een diëtist gemaakt.” Een succes op meerdere fronten: de cliënten waarderen de eigen regie in combinatie met ondersteuning door TWB waar nodig. Ook de zorgprofessionals waren blij met de extra ruimte die vrij komt, doordat de cliënten zich meer zelf gingen meten. Daarnaast geven de zelfmetingen een veel rijker beeld met meer data, doordat er vaker gemeten wordt en de sensor gegevens opslaat met een meetinterval van vijf minuten.

Vervolgstappen

Voor een grote doelgroep wordt deze aanpak al vergoed. Op basis van dit onderzoek, het eerste in Nederland op dit gebied, en de businesscase die TWB heeft gemaakt, zijn er gesprekken met de zorgverzekeraar om deze methode voor nog meer mensen beschikbaar te maken.

Beeldbellen

Ook Luuk richtte zich in zijn onderzoek op het efficiënt inzetten van technologie bij TWB. Beeldbellen was als technologie al enige tijd in huis , maar ze zochten nog naar een effectieve inzet. Dankzij het onderzoek van Luuk hebben ze die nu gevonden: beeldbellen bij het zelf toedienen van insuline.
Een grote groep cliënten kan zelf insuline toedienen, maar waarderen het om begeleiding te krijgen van de wijkverpleegkundige door de zekerheid die dit geeft. Luuks onderzoek toont aan dat beeldbellen hen diezelfde zekerheid kan bieden.
 
Luuk: “In mijn pilot bleek beeldbellen een goede vervanging te zijn van de verpleegkundige die langs komt bij bijvoorbeeld ouderen met diabetes die wel kunnen prikken of kunnen leren prikken, maar dit niet durven. Voorheen moesten zij 3 keer per dag wachten op de wijkverpleegkundige. Dat duurt soms langer dan ze zelf prettig vinden, waardoor hun dagritme afhankelijk wordt van de planning van de wijkzorg. Met beeldbellen kan de verpleegkundige op afstand meekijken en de oudere begeleiden bij het prikken. Nu bepaalt de cliënt het tijdstip waarop ze inbellen en hebben ze veel meer regie over hun eigen dagindeling.”

Samenwerking  

Dit was de eerste keer dat Jacqueline van TWB samenwerkt met studenten van de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie. Een prachtige start. In de toekomst ziet ze graag dat de studenten ook meer samenwerken aan opdrachten met bijvoorbeeld verpleegkundestudenten, zodat we als Avans bijdragen aan samen leren.