Mens en Techniek voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Tijdens je studie kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. En bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft.

Minor Healthcare Innovation Management

Bij deze minor leer je om technologie in te zetten binnen de gezondheidszorg. Je focust op het in gebruik nemen of verbeteren ervan en voert een project uit voor een opdrachtgever uit de praktijk.

Meer informatie

Zorgtechnologie is overal. Denk aan de robotkat bij je oma in het verzorgingstehuis, of de elektrische medicijndispenser van je vergeetachtige opa. Ook de fitnessapp op je telefoon is er een voorbeeld van. Zorgtechnologie wordt ingezet bij het gezond houden van mensen én het leveren van efficiënte en effectieve zorg als mensen ziek zijn.

Je focust op het in gebruik nemen of verbeteren van (nieuwe) technologie. Je leert hoe je een implementatieproces voor zorgtechnologie kan organiseren, monitoren en bijsturen, zodat de inzet leidt tot het oplossen van een probleem of verbeteren van een situatie. Je gaat aan de slag met een vraag van een praktijkorganisatie, bijvoorbeeld een verpleeghuis, een ziekenhuis, of een leverancier van hartslagmeters.

Je krijgt met deze minor een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken in zorgtechnologieland en ontdekt de belangrijkste spelers op de markt. Je leert om een businesscase te maken om besluitvorming over aanschaf of verbetering van zorgtechnologie te onderbouwen. Je ontwikkelt vaardigheden om individuen, teams en hele organisaties mee te krijgen in de verandering en leert hoe je processen verbetert met en na de inzet van technologie.

Minor Healthcare Innovation Design

Je leert om technologie in te zetten binnen de gezondheidszorg en focust op het (her)ontwerpen van producten en services. Je voert een project uit voor opdrachtgevers uit de praktijk.

Meer informatie

Hoe kunnen onze dementerende bewoners meer en veilig gaan bewegen? Welke waardevolle interacties kunnen onze cliënten hebben met een zorgrobot? En: hoe kunnen de lesboeken van mijn kind met autisme prikkelarm worden? Kun jij niet wachten om dit soort vragen op een creatieve manier op te lossen? Dan is de minor Healthcare Innovation Design wat voor jou.

In deze minor focus je op het (her)ontwerpen van producten en services die gebruikt kunnen worden in de gezondheidszorg. De minor heeft twee routes. Bij de één ga je in multidisciplinaire groepen werken aan een projectcasus van een opdrachtgever. Bij de andere route werk je aan je eigen portfolio.

Je ontdekt welk type innovaties er zijn en wanneer technologische innovaties een succes zijn binnen een zorginstelling of -bedrijf. Je leert de basis van het ontwerpen met ergonomische principes maar ook hoe je dit kunt toepassen bij casussen in de gezondheidszorg. Je leert creatieve sessies te faciliteren en creatieve tools te gebruiken in de werkplaats. Je kiest zelf wat je doet! Ben je al goed met 3D-software? Dan kun je kiezen voor Gamification of Interface Design.

Minor Studeren Buitenland

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om te studeren of een project uit te voeren buiten Nederland.

Meer informatie

Studeren in het buitenland staat bij sommige studenten hoog op de bucketlist. Met de minor Studeren Buitenland gaat die wens in vervulling. Je kunt ervaring opdoen in een andere cultuur en werken aan je interculturele competenties. Deze minor biedt je 2 verschillende mogelijkheden om je studie een half jaar voort te zetten in een ander land.

Je eerste optie is om onderwijs te volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Je studeert mee en volgt vakgerelateerde lessen op passend niveau. Je toont aan het einde van de onderwijsperiode wat je gestudeerd hebt en wat je resultaten zijn.

Als tweede optie kun je een opdracht uitvoeren in een ander land. Je kunt zelf een locatie zoeken of gebruik maken van de contacten van de academie, in onder andere Indonesië, Ghana of Zuid-Afrika. Je gaat aan de slag op basis van een vraag of probleem die gerelateerd is aan je opleiding. Je krijgt hierbij goede begeleiding op afstand van de docenten in Nederland.

Minor Gezond samen leven - Active Ageing

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je zoomt in op gezond, zelfstandig en kwalitatief goed leven in een ouder wordende maatschappij en kijkt naar positieve gezondheid.

Meer informatie

Hoe zorg je ervoor dat je gezond en vitaal leeft én gelukkig bent? Hoe zorg je dat kinderen gezonde gewoontes aanleren en daar aan vasthouden? Hoe ga jij beroepsmatig om met mensen die dementie krijgen? Wat zijn de oorzaken van gezondheid en hoe kun je ziekten voorkomen? Kortom: wat is het geheim van gezond ouder worden en welke rol kan jij hierin spelen?

In deze minor leer je buiten de kaders denken en ondernemend kijken naar de toekomst van een gezonde en gelukkige samenleving. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe richten we onze maatschappij zo in, dat een vitale samenleving ontstaat? Je leert wat er komt kijken bij gezond zíjn en blijven (van jong tot oud), krijgt informatie over hoe we de samenleving zo kunnen organiseren dat we samenredzaamheid bevorderen, en leert over nudging, de kunst om een ander te verleiden tot ander gedrag.

Je gaat samen met studenten van verschillende opleidingen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken; échte vragen en uitdagingen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes, bedrijfsleven en meer! Deze vragen gaan over gezondheid, zorg, welzijn én innovatie. Daarnaast zijn er evenementen en excursies waar je naar toe gaat.