Mens en Techniek

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie duurt 4 jaar. Jaar 1 en 2 zijn verdeeld in 4 periodes van 10 weken. In die 10 weken volg je lessen techniek, gezondheidskunde, bedrijfskunde en communicatie. Ook werk je in groepjes aan een project. Een beleefweek sluit iedere periode af. Hierin ontwikkel je extra vaardigheden door vrijwilligerswerk te doen of challenges met studenten van andere opleidingen en een studiereis te maken.

Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Basis

Per periode behandelen we een thema vanuit de disciplines gezondheidszorg, techniek en bedrijfskunde. Je leert vaardigheden op het gebied van communicatie, projectmanagement en techniek en werkt aan je Engels. De nieuwe kennis gebruik je in de opdracht, waaraan je met medestudenten werkt.

In jaar 1 start je ook met studieloopbaanbegeleiding. Dit gaat over de juiste match tussen jou en de opleiding, je motivatie, keuzes maken en werken aan je studieskills. Je vergroot hiermee je studiesucces.

Verdieping

Jaar 3 en 4 bestaan uit semesters van een half jaar. In het derde jaar loop je stage bij een bedrijf of instelling. Daarnaast kun je kiezen uit 2 minoren. Het vierde jaar sluit je af met een halfjaar afstuderen. Je doet dan een individuele opdracht bij een bedrijf of instelling.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Bedrijfskunde - analyse van het zorglandschap x
Beleefweek - maatschappelijke betrokkenheid x
Casus leefstijl x
Communicatie - onderling communiceren x
Projectmanagement - je eigen gezondheid x
Studieloopbaanbegeleiding x
Techniek practicum - ontwerpvaardigheden x
Gezondheidskunde - een gezond lichaam x
Techniek - e-health, een introductie x
Bedrijfskunde - inleiding organisatiekunde x
Beleefweek - switch perspective x
Communicatie - tweegesprekken voeren x
Engels - lifestyle x
Projectmanagement - gezond zijn, gezond blijven x
Studieloopbaanbegeleiding x
Techniek practicum - productietechnieken x
Casus wonen x
Gezondheidskunde - aandoeningen bij ouderen x
Techniek - woning van de toekomst x
Bedrijfskunde - hospital@home x
Beleefweek - interprofessioneel samenwerken x
Communicatie - professioneel schrijven x
Engels - mobility x
Projectmanagement - maak een hulpmiddel x
Studieloopbaanbegeleiding x
Techniek practicum - ontwerptechnieken en fysieke ergonomie x
Casus hospital@home x
Gezondheidskunde - oncologie x
Techniek - ziekenhuisapparatuur x
Bedrijfskunde - beleving x
Beleefweek - in de huid van... x
Communicatie - presenteren x
Engels - homecare x
Projectmanagement - ziekenhuiszorg in de wijk x
Studieloopbaanbegeleiding x
Techniek practicum - programmeren 1 (robot) x
Casus beleving x
Gezondheidskunde - neurologie x
Techniek - zorgomgeving x

Samenwerkingsverbanden

gezamenlijke opleiding