Mens en Techniek voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie duurt 4 jaar. Leerjaar 1 en 2 zijn verdeeld in 4 periodes van 10 weken. In deze 10 weken volg je lessen over de kern van de opleiding. Deze bestaat uit 4 'leerlijnen': gezondheidskunde, techniek/ontwerpen, bedrijfskunde en communicatie. Daaromheen werk je aan projecten en vaardigheidstrainingen.

Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Wil je alvast virtueel door de gangen lopen?

Basis

Per periode behandelen we een thema vanuit de disciplines gezondheidszorg, techniek en bedrijfskunde. Je leert vaardigheden op het gebied van communicatie, projectmanagement en techniek en werkt aan je Engels. De nieuwe kennis gebruik je in de opdracht, waaraan je met medestudenten werkt.

In jaar 1 en 2 krijg je ook studieloopbaanbegeleiding. Dit gaat over de juiste match tussen jou en de opleiding, je motivatie, keuzes maken en werken aan je studieskills. Je vergroot hiermee je studiesucces.

Verdieping

Jaar 3 en 4 bestaan uit semesters van een half jaar. In het derde jaar loop je stage bij een bedrijf of instelling. Daarnaast kun je kiezen uit 2 minoren. Het vierde jaar sluit je af met een halfjaar afstuderen. Je doet dan een individuele opdracht bij een bedrijf of instelling.

In deze video zie je hoe Robert in zijn minor met Virtual Reality aan de slag is gegaan in opdracht van het Bravis ziekenhuis.

 

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Bedrijfskunde - externe analyse x
Beleefweek - maatschappelijke betrokkenheid x
Casus leefstijl x
Communicatie - onderling communiceren x
Practicum - ontwerpvaardigheden x
Project - je eigen gezondheid x
Studieloopbaanbegeleiding introductie x
Gezondheidskunde - een gezond lichaam x
Techniek - e-health x
Bedrijfskunde - inleiding organisatiekunde x
Beleefweek - internationalisering x
Communicatie - tweegesprekken voeren x
Engels - English in Progress: 'Lifestyle' x
Project - gezond zijn, gezond blijven x
SLB - beroepsoriëntatie en studievaardigheden x
Techniek practicum - ontwerptechnieken x
Casus wonen x
Gezondheidskunde - thuiszorg x
Techniek - woning van de toekomst x
Bedrijfskunde - bedrijfsprocessen x
Beleefweek - interprofessioneel samenwerken x
Communicatie - professioneel schrijven x
Engels - module 2 reading and writing x
Project - ontwerp een hulpmiddel x
SLB - snuffelstage en reflecteren x
Techniekpracticum - productietechnieken x
Casus hospital@home x
Gezondheidskunde - oncologie x
Techniek - ziekenhuisapparatuur x
Bedrijfskunde - kwaliteit van zorg x
Communicatie - visueel presenteren: boeien! x
Engels - homecare x
Project - hospital@home x
SLB - studie- en beroepsoriëntatie x
Techniek practicum - programmeren x
Casus beleving x
Gezondheidskunde - neurologie x
Techniek - zorgomgeving x