HBO-Verpleegkunde voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding HBO-Verpleegkunde duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. De eerste 2 jaar is elke periode opgebouwd rond een thema. Je volgt hoorcolleges, leert vaardigheden die je moet hebben als verpleegkundige en werkt in groepen aan opdrachten. Het vak interprofessioneel samenwerken volg je samen met studenten Fysiotherapie en Mens & Techniek. Tijdens praktijklessen en stages merk je wat je al kunt. En waaraan je nog moet werken.

Wil je alvast virtueel door de gangen lopen?

 

Basis

Je volgt les rondom gezondheid, beroepsoriëntatie, diversiteit en psychiatrische problemen. Je leert de basisvaardigheden. En je oefent in samenwerken, gesprekken voeren en voorlichting geven. Ook loop je in jaar 1 en jaar 2 stage. Zo maak je kennis met de verschillende werkzaamheden van een verpleegkundige. Om je te oriënteren op je beroep bezoek je het Museum voor Anatomie en Pathologie. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan

Verdieping

Je leert in de praktijk, dus een groot deel van de tijd loop je stage. Je traint nog meer vaardigheden waarmee je goede kwaliteitszorg kunt bieden. En je verdiept je in de verschillende doelgroepen: kraam, kind, jeugd, ouderen of de oncologische patiënt. In jaar 3 kies je een minor. Hiermee kun je je kennis verdiepen of juist verbreden. Jaar 4 staat in het teken van je afstudeeronderzoek.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Thema: Verpleegkundig leiderschap x x
Studieloopbaanbegeleiding x x x x
Engels x x x
Thema: Gezondheidsbevordering bij ouderen x
Thema: Oriëntatie op het verpleegkundig beroep x
Beroepspraktijkvorming 1 x
Thema: Bevorderen van zelfmanagement bij gezinnen x
Thema: Psychiatrie x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Studieloopbaanbegeleiding x x x x
Thema: Bevorderen van kwaliteit van leven x
Beroepspraktijkvorming 2 x
Thema: Wijkgericht werken x
Thema: Klinisch redeneren in de intramurale setting x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Thema: Van theorie- naar praktijkleren x x
Studieloopbaanbegeleiding x x x x
Verdieping verpleegkundig handelen x x x x
Beroepspraktijkvorming 3 x x
Beroepspraktijkvorming 4 x x
Minor x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Thema: Verpleegkundig leiderschap x x
Studieloopbaanbegeleiding x x x x
Afstudeerfase x x x