HBO-Verpleegkunde voltijd hbo

Arbeidsmarktperspectief

Na je opleiding heb je als zorgexpert vele mogelijkheden. Ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties of consultatiebureaus halen je graag binnen.

Hooggekwalificeerde verpleegkundigen zijn en blijven hard nodig. Want de Nederlandse bevolking vergrijst. We hebben een langere levensverwachting dankzij onze medische zorg. En de zorgvraag wordt steeds complexer.