Finance & Control deeltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De deeltijdopleiding Finance & Control biedt 11 modules aan. De volgorde van deze modules bepaal je zelf. Je leert een jaarrekening op te stellen en alles over strategisch management en risicomanagement. Veel modules sluit je af met een beroepsproduct, zoals een advies of doorrekening van een investeringsvoorstel. Als je alle modules voldoende hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Modules van deze opleiding

Basisvaardigheden gedrag en communicatie

Je leert alles over kritisch en integer handelen en gaat aan de slag met onderzoeksvaardigheden. Hiermee leg je de basis voor het opstellen en presenteren van een goed onderbouwd rapport of advies.

Basisvaardigheden bedrijfscalculaties en statistiek

Je leert handmatig én met de tools van Microsoft Office basisberekeningen te maken. Je volgt de vakken: bedrijfscalculaties, wiskunde en statistiek en Microsoft Word, PowerPoint en Excel.

Beschrijven van bedrijfsprocessen

Om een bedrijf te besturen, moet je de bedrijfsprocessen beschrijven en begrijpen. Dat leer je aan de hand van de vakken inleiding administratieve organisatie, cyber security en data analytics.

Bedrijfseconomisch calculeren en beslissen

Je leert om gevorderde berekeningen te maken en het management te adviseren over investeringsbeslissingen. Je volgt de vakken inleiding bedrijfseconomie en bedrijfseconomie kostenbeheersing.

Jaarrekening opstellen en lezen

Je leert een jaarrekening opstellen vanuit de financiële administratie. Je zorgt dat de externe verslaggevingseisen kloppen. Daarbij weet je ook met welke documenten een jaarrekening is opgesteld.

Fiscaliteit en privaatrecht

Je leert alles over de verschillende ondernemingsvormen en wat daar de juridische en fiscale voor- en nadelen van zijn. Ook leer je fiscale berekeningen maken voor eenvoudige belastingaangiften.

Waarde bepalen

Je leert de waarde van een onderneming bepalen, zodat je het management kunt ondersteunen bij investeringsbeslissingen. De vakken zijn onder andere kapitaalfinanciering en financiële markten.

Internal reporting

Vanuit de missie en visie leer je strategische doelstellingen te omschrijven, meetbaar te maken en daarover te adviseren. Je volgt vakken als strategisch management en operational management.

Waarde creëren

Je gaat aan de slag met marketing en business modelling en verdiept je in nieuwe markten. Na afloop weet je hoe je een business case opstelt en hoe je een ondernemer hierbij ondersteunt.

Risico management

Na deze module kun je een gestructureerde risicoanalyse uitvoeren. Op basis daarvan breng je advies uit over de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen.

Keuzemodule

Je specialiseert je in een richting die van belang is voor jouw toekomstige beroep. Denk aan ICT of marketing & acquisitie. Ook weet je hoe je praktijkgericht onderzoek uitvoert.