Elektrotechniek Voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Elektrotechniek duurt 4 jaar en ieder jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Je krijgt vakken en werkt samen met andere studenten aan projecten. In zo'n projectgroep leer je werken als hbo-professionals. Het is een voorbereiding op het bedrijfsleven. Je leert technische vraagstukken op te lossen volgens het engineeringsproces: eerst denken en dan pas doen. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Basis

De eerste 2 jaar krijg je een goede en brede basis door praktijkopdrachten en projecten. Hiervoor krijg je theorie over (vermogens)elektronica, programmeren, communicatiesystemen en systemen voor industriële toepassingen. Ondersteunend aan de elektrotechniek volg je ook wiskunde, natuurkunde, modellering, communicatie en bedrijfskunde.

Daarnaast zijn er volop projecten waarmee je extra ervaring en kennis kunt opdoen.

Verdieping

Het derde jaar begin je met een half jaar stage bij een zelfgekozen bedrijf. Daarna ga je je verder verdiepen in Smart Energy of Industrial Automation. In jaar 4 kun je je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht uit het bedrijfsleven.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Sensoren & Signaalbewerking x
Test Engineering x
Communicatie x x x x
Elektrische Netwerken x x x
Programmeren Microcontrollers x
Wiskunde x x x x
Practicum Smart LED-verlichting x
Basis Elektronica x
Bedrijfskunde x
Project Huis van de Toekomst x
Studie loopbaanoriëntatie x x
Technische Natuurkunde x x
Analoge elektronica x
Sustainability x
Project Smart Barbecue x x
Digitale Elektronica x
Engels x
Systematisch ontwerpen en PLC programmeren x
Vermogenselektronica x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Digitaal Systeem Ontwerp x
Project Smart Grids x x
Communicatie x x
Elektrische Netwerken x x
Wiskunde x x x
Vermogenselektronica x
Installatietechniek x
Technisch Engels x
Technische Natuurkunde x x
Basis Datacommunicatie x
Bedrijfskunde x
Objectgeoriënteerd programmeren x
Project Smart Industry x x
Aandrijfsystemen x x
PLC programmeren x
Regeltechniek x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Elektromagnetische Compatibiliteit x
Differentiatie Smart Energy of Industriële Automatisering x x
Datacommunicatie & architecturen x
Vermogensanalyse x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

De combinatie van elektronica, industriële automatisering en energietechniek – onder de naam smart energy - is uniek. Er is bij bedrijven veel vraag naar deze combinatie. Naast de lessen maken we graag tijd voor excursies, beursbezoek en andere leuke evenementen.

Samenwerkingsverbanden

EPS European Project Semester

case studies

Je werkt met buitenlandse studenten aan een technisch industrieel project met internationale allure. Je neemt deel in 's-Hertogenbosch. Of in Denemarken, Noorwegen of Spanje.