Smart Barbecue

Je gaat onderzoeken of je activiteiten die tijdens een barbecue plaatsvinden, kunt automatiseren.

De projecten die worden uitgevoerd in de tweede helft van het eerste jaar zijn gerelateerd aan de uitstroomrichting Industriële Automatisering (IA). Maar als eerstejaars heb je wellicht nog geen goed beeld van een industriële installatie of industrieel proces. Daarom beginnen we met een project dat bij je belevingswereld aansluit: de Smart Barbecue (Smart BBQ). Je gaat onderzoeken of je activiteiten die tijdens een barbecue plaatsvinden, kunt automatiseren. Uiteindelijk ga je jouw idee ook echt realiseren tijdens deze periode.

Deze periode vormt ook de afsluiting van het eerste studiejaar. En wat is er leuker om het jaar af te sluiten dan met een gezellige barbecue met medestudenten en docenten. Dat is ook een prachtige gelegenheid om jouw ‘uitvinding’ in de praktijk te testen en te tonen aan de buitenwereld.

Smart Energy Delivery (SEND) Lab

In het eerste half jaar van jaar 2 werk je veelal met medestudenten, docenten, het bedrijfsleven en het lectoraat in een proeftuin (het Smart Energy Delivery (SEND) Lab), waarbij de opwekking, distributie en consumptie van elektrische energie centraal staan. Hoe stem je de grillige, enigszins onvoorspelbare energieproductie van zonnepanelen en windmolenparken af op het al even grillige en onvoorspelbare gedrag van de consument die gebruikmaakt van elektrische auto’s of gebouwen die elektrische verwarmd zijn? Welke slimme oplossingen kun je bedenken om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en hoe duurzaam zijn deze oplossingen?

Industrie 4.0

Het tweede deel van het tweede jaar staat in het teken van industriële automatisering. Industrie 4.0: je hoort en leest er meer en meer over. Maar wat houdt de term in? Industrie 4.0 verandert de manier van produceren op revolutionaire wijze door de integratie van het Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Data-Integratie en andere technologische ontwikkelingen van apparatuur, systemen en productie. Dit wordt mogelijk gemaakt door Smart Automation.

Binnen de automatisering worden steeds slimmere componenten toegepast. Deze componenten hebben bijvoorbeeld meer functionaliteit, leveren echte informatie en staan in verbinding met de wereld. Hierdoor neemt de flexibiliteit en het zelfregulerende vermogen toe. Je denkt dan echter al snel aan flitsende robots en gadgets. In de industriële automatisering gaat het met name om processen en producten sneller en beter op elkaar afstemmen om klanten meer gepersonaliseerd te bedienen.