Communicatie deeltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&T
havo N&G
havo E&M
havo C&M

wiskunde A of wiskunde B

vwo N&T
vwo N&G
vwo E&M
vwo C&M
mbo-niveau 4

Aanvullende toelatingseisen

Werkplek

Bij aanvang van de opleiding heb je bij voorkeur een studierelevante werkplek voor ongeveer 20 uur per week. Hier:

  • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een oplossingsgerichte professional
  • kun je vakliteratuur en regelgeving bestuderen, materialen gebruiken en discussiëren over het vak
  • kun je praktijkopdrachten uitvoeren.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kan het lastig zijn opdrachten uit te voeren. Dan is het raadzaam een andere werkplek te zoeken.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 juli 2022

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. 

Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op door het invullen van het formulier, zodat we je inschrijving verder kunnen bespreken.