Communicatie deeltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De bachelor Communicatie bestaat uit 13 modules: 10 blokken van 10 weken en 3 blokken van 20 weken. Je volgt deze modules in een vaste volgorde. Je hebt 1 middag en 1 avond aansluitend les. Ook leer je op je werkplek en door zelfstudie. Elke module rond je af met een beroepsproduct waarmee je aantoont dat je beschikt over de vereiste vaardigheden. De bachelor duurt gemiddeld 4 jaar. In het laatste jaar werk je aan complete opdrachten waarin je een communicatiestrategie ontwikkelt en toepast.

Modules van deze opleiding

Communicatiesensitiviteit

Je leert hoe de organisatie in elkaar steekt en wat ze precies voor ogen heeft met haar communicatie. Wat wil de organisatie vertellen en wie is daarbij betrokken?

De kracht van tekst

Je schrijft en redigeert 5 verschillende teksten, zoals een commerciële tekst, artikel of blog. Dat doe je op basis van een briefing en debriefing, rekening houdend met het auteursrecht.

Multichannel marketing

Je stelt een plan op voor een website, waarin je omschrijft hoe je jouw doelgroep wilt bereiken met behulp van de huidige technologie. Je legt ook uit wat je gaat doen om meer bezoekers te trekken.

De identiteit van de organisatie

Je maakt een GAP-analyse waarin je de gewenste en werkelijke identiteit van de organisatie naast elkaar legt. Op basis daarvan ontwikkel je 2 communicatiemiddelen in de nieuwe huisstijl.

Dynamiek en Dialoog

Je maakt een audio- of videoverslag van een interne dialoog binnen een team. Je laat zien dat je begrijpt hoe vele vormen van communicatie en gedrag op elkaar en op de samenwerking inwerken.

Ken je stakeholders

Je analyseert de klantreis en optimaliseert deze. Op basis daarvan stel je een contentkalender op.

De Communicatiespecialist

Je leert hoe je jezelf presenteert en hoe je het woord voert voor een organisatie. Je verdiept je in een casus en maakt een ontwerp voor een crossmediaal concept.

Sterker merk door betere koers

Op basis van een GAP-analyse ontwikkel je een branding- of positioneringsstrategie.

Mooi verhaal

Je voert een content audit uit op bestaande communicatiemiddelen en -boodschappen. Je beoordeelt of ze de gewenste corporate story vertellen. Op basis daarvan schrijf je een strategieplan.

Issue- en crisismanagement

Je verdiept je in vraagstukken waarmee organisaties zich bezighouden en hoe je daarover communiceert. Daarnaast onderzoek je jouw rol als communicatieprofessional bij lastige kwesties of bedreigingen.

Dilemma's en moreel kompas

Je onderzoekt een ethische kwestie binnen jouw organisatie. Hoe communiceer je en wat is jouw rol? Je maakt een visualisatie of een moreel kompas: een advies over communicatie in morele kwesties.

Strategisch communicatieadvies

Op basis van analyses ontwikkel je een One Page Strategy waarmee je je organisatie onderbouwd adviseert over de communicatiestrategie voor een specifiek vraagstuk.

Strategische communicatierealisatie

Je presenteert een concreet doorontwikkelde communicatiestrategie aan het management en ontwikkelt communicatiemiddelen en content die daarbij passen.