Bouwkunde

Duaalopleiding in Tilburg

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar. Je werkt aan leeruitkomsten. Daarin staat wat je moet kennen en kunnen. Je bepaalt zelf of je werkend leert of dat je ook nog cursussen op school volgt. Je werkt 3 à 5 dagen bij een leerbedrijf waar je de benodigde vaardigheden ontwikkelt. Het eerste jaar oriënteer je je. In jaar 2 verdiep je je. Vanaf jaar 3 specialiseer je je. Bijvoorbeeld in constructie, architectuur of bouwuitvoering. En In jaar 4 volg je een minor naar keuze en studeer je af bij het bedrijf.

Basis

Je oriënteert je in de wereld van bouwkunde. Maakt kennis met alle bouwfacetten. Zoals ontwerpen, techniek en managen. Zo ontdek je welke richting bij je past. Je kunt je bezighouden met architectuur, bouwtechniek of bouwtechnische bedrijfskunde, meer gericht op uitvoering. Je krijgt praktijkgericht onderwijs en wordt begeleid door een coach. Zowel bij de opleiding als bij het bedrijf. Volgde je jaar 1 in voltijd en heb je een leerwerkplek, dan kun je vanaf jaar 2 overstappen naar duaal.

Verdieping

Tijdens het duale leerprogramma verdiep je je steeds verder in vakken als architectuur, bouwtechnieken, constructie en gebouwinnovatie. Afhankelijk van je specialisatie. Je combineert theorie en werkend leren. Bij het bedrijf van jouw keuze. Met je coaches zorg je ervoor dat je de nodige vaardigheden ontwikkelt en daarbij passende opdrachten uitvoert. Je kiest de onderneming via BouwTalent. Je studeert het laatste halfjaar af binnen het bedrijf. In de praktijk dus.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Basiskennis bouwkunde: Bouwtechniek, Constructie, Wiskunde, Engels x x
Leeruitkomsten: duurzaam ontwikkelen bebouwde omgeving x x
Coaching en talentontwikkeling x x x x
Basiskennis uitvoering en beheer: Werkvoorbereiding en managen van bouwprocessen, Wiskunde, Engels x x
Leeruitkomsten: realiseren van een bouwplaatsinrichting x x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Leeruitkomsten: herontwikkelen van een bestaand gebouw voor de toekomst x x
Coaching en talentontwikkeling x x x x
Gevorderde kennis: Wiskunde x x x x
Leeruitkomsten: herontwikkelen van een bestaand gebouw voor de toekomst x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Basiskennis: Constructief toetsen x x
Leeruitkomsten: verdiepen in de bouwkunde x x
Coaching en talentontwikkeling x x x x
Leeruitkomsten: Specialiseren in de bouwkunde x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Leeruitkomsten: minor x x
Leeruitkomsten: afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Dit is het volledige duale programma. Als je bij de start van je studie een leerwerkplek hebt, relevante werkervaring, en minimaal een mbo- of havo-diploma, dan kun je meteen met duaal beginnen. Heb je dat niet, dan volg je het eerste jaar in voltijd en kun je vanaf jaar 2 duaal instromen op voorwaarde dat je een leerwerkplek hebt.