Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd hbo

De strijd om de stad Tilburg

De strijd om de stad Tilburg

Als volleerde politici streden eerstejaars studenten Bestuurskunde met hun politieke partij om de macht in de stad Tilburg. Sociaal en Duurzaam Tilburg kwam als beste uit de bus.

Sociaal en Duurzaam Tilburg wist de kiezers te overtuigen met haar programma om de armoede in Tilburg te verkleinen door extra inkomensondersteuning te bieden. Daarnaast streeft de partij naar een duurzaam Tilburg waar natuurgebieden in en rond de stad behouden blijven.

De tweede lesperiode van het eerste jaar stond in het teken van het thema ‘lokale verschillen, lokale oplossingen’. Studenten volgden les in gemeentezaken, waarbij allerlei onderwerpen de revue passeerden. Zoals de organisatie van de gemeente, de wetten en regels waar gemeenten mee te maken krijgen, welke rol de politiek speelt binnen gemeenten en op welke wijze gemeenten aan hun geld komen. Die informatie hadden de studenten nodig voor het project dat ze moesten uitvoeren. Op basis van politieke kleur vormden ze verschillende politieke partijen. Een fictieve partij voor de stad Tilburg. Elke partij heeft een verkiezingsprogramma waar de studenten als eerste mee aan de slag gingen. En in dit digitale tijdperk hoort daar ook een flitsende website bij.

Na zeven weken hard zwoegen waren de verkiezingsprogramma’s en websites af. De verkiezingsstrijd barstte los. In een korte pitch presenteerden de partijen hun programma aan hun medestudenten, de kiezers. De uiteindelijke winnaar Sociaal en Duurzaam Tilburg heeft de macht in Tilburg voor de komende vier jaar. Nou aan de slag om de kiezers niet teleur te stellen.