Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Afstuderen

In het vierde jaar studeer je af met een afstudeeropdracht. Afstuderen doe je individueel, je zoekt zelf een organisatie waar je je afstudeeropdracht uitvoert. Bijvoorbeeld een ministerie, een gemeente, de provincie, een woningbouwvereniging, het waterschap of een adviesbureau.

Je kijkt naar maatschappelijke vraagstukken. Je onderzoekt het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar oplossingen. Je geeft adviezen en evalueert. Of ontwerpt beleid. Een docent begeleidt jou hierbij. Je maakt gebruik van al je kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding hebt opgedaan.

Over je bevindingen schrijf je een eindwerkstuk en houd je een presentatie op school. Je eindwerkstuk wordt beoordeeld door docenten en door een onafhankelijke deskundige uit de praktijk.

Voorbeeld afstudeerproject

Afstuderen bij Rijkswaterstaat

Afstuderen bij Rijkswaterstaat

Studenten Kenneth Triest en Steven Smit studeerden af bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.