Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Ieder blok is een mix van theorie, praktijk en zelfstudie. Je zit in een klas van maximaal 32 studenten. Je volgt vakken en trainingen. Samen met medestudenten werk je aan projecten uit de praktijk. Deze projecten komen vaak van organisaties die de resultaten mee beoordelen. Door de praktijkopdrachten leer je vaardigheden, kennis en inzichten die je in je toekomstige baan kunt gebruiken.

Basis

Tijdens de propedeuse maak je kennis met het werkterrein van een bestuurskundige. Je leert hoe het openbaar bestuur is ingericht. Hoe je maatschappelijke vraagstukken kunt analyseren vanuit verschillende invalshoeken. Ook leer je informatie ordenen en rapporteren. En werk je aan competenties als samenwerken, onderzoeken en presenteren. Je gaat op excursies en volgt gastcolleges. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Verdieping

Je ontwerpt en evalueert beleid voor opdrachtgevers. Je bezoekt het Europees Parlement en andere organisaties in Brussel. Tijdens je stage in jaar 3 doe je onderzoek bij een organisatie. Ook op school ontwikkel je je verder tot professional. In jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Onder bepaalde voorwaarden kun je een doorstroomprogramma voor een masteropleiding volgen. Daarna ga je afstuderen door als extern adviseur voor een opdrachtgever te werken.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Economie x x x x
Recht x x x x
Beroepsvaardigheden x x x
Organisatiekunde x x x
Bestuurskunde x
Communicatie x x x
Sociologie x
Politicologie x
Engels x
Onderzoeksvaardigheden x x
Samenwerken, professionele houding x x
Beleidskunde x
Duurzame ontwikkeling x
Kritisch denken x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Recht x x x x
Economie x x x
Onderzoeksvaardigheden x x
Organisatiekunde x x x
Beleidskunde x x
Engels x x
Adviesvaardigheden x
Communicatieve vaardigheden x
Integrale veiligheidskunde x
Sociologie x
Sollicitatietraining x
Beroepsvaardigheden x x
Intervisie x
Literatuuronderzoek x
Bestuurskunde x
Excursie Brussel x
Workshop internationale databanken x
Simulatie onderhandelen in Europa x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x x
Economie x x
Beleidskunde x
Organisatiekunde x x
Recht x x
Responsive overheid x x
Engels x x
Serious gaming x x
Multidisciplinair overleg x x
Professionaliteit x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

In het eerste jaar heeft elk blok zijn eigen thema. Dit zijn achtereenvolgend: Dit is bestuurskunde!, Maatschappelijke vraagstukken in beeld, Wat is beleid? en Hoe werkt beleid?