Bedrijfskunde Associate degree deeltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo C&M

economie of maw of m&o of be


havo N&T

economie of m&o of be


havo N&G

economie of m&o of be


havo E&M
vwo N&T

economie of m&o of be

vwo N&G

economie of m&o of be 

vwo E&M
vwo C&M

economie of maw of m&o of be

mbo-niveau 4

Aanvullende toelatingseisen

Werkplek

Als je met de deeltijdopleiding start, dan heb je een relevante werkplek van minstens 24 uur. Hier:

* word je ondersteund door een begeleider op hbo-niveau

* heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot oplossingsgerichte professional

* kun je bedrijfsgegevens, vakliteratuur en regelgeving inzien, materialen gebruiken en discussiëren over het vak

* kun je praktijkopdrachten uitvoeren.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kunnen we je adviseren een andere werkplek te zoeken.-

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 juli 2022

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz: www.aobcompaz.nl/diensten/hbo-toelatingsonderzoek. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op via het contactformulier: https://fd7.formdesk.com/omnismart/cic. Vervolgens kunnen we je inschrijving verder bespreken.