Bedrijfskunde Associate degree deeltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De Ad Bedrijfskunde bestaat uit 6 modules. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk. Je leert door blended learning: een combinatie van contactonderwijs, werkplek- en online leren. Je hebt 1 middag en 1 avond in de week les. De laatste module mag je zelf inrichten. Aan het einde van elke module lever je een beroepsproduct op. Deze verzamel je allemaal in een portfolio. Je sluit de Ad af met een criterium gericht interview (CGI) over jouw portfolio.

Modules van deze opleiding

Begrijpen van organisatiedynamiek

Je leert hoe een organisatie is ingericht, hoe de onderdelen zich tot elkaar verhouden en hoe zij elkaar beïnvloeden. Ook komt aan bod wat de invloed is van externe veranderingen op jouw organisatie.

Beïnvloeden van organisatiegedrag

In deze module ga je in op menselijk gedrag in een organisatie. Je verdiept je in sociologie, management en onderzoeksvaardigheden. Ook ga je aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Van strategie naar operatie

Hoe voer je de strategie van jouw organisatieonderdeel uit? Je doet voorstellen ter verbetering, stelt hiervoor plannen op en evalueert de resultaten. Je leert werken met budgetten.

Continue prestatieverbetering

Je gaat aan de slag met het verbeteren van processen. Plannen die je eerder hebt opgesteld, voer je nu uit. In deze module komt het aan op leiderschap.

Gebruikmaken van informatie

Welke informatie heb je nodig om processen te verbeteren? En hoe kan je die informatie verbeteren? In deze module verdiep je je in information management.

Keuzeprogramma

Wat je nog meer wilt leren, bepaal je zelf. Denk aan een praktijkopdracht uitvoeren, een keuzemodule volgen bij een andere opleiding binnen Avans of een programma volgen bij een andere hbo-instelling.