Afgerond

Ondernemers en Avans werken samen in een pilot die de potentie van een collectief platform voor het uitwisselen van reststromen verkent.

Nederland moet sneller ontwikkelen in duurzame mobiliteit en circulariteit voordat alle grondstoffen zijn opgebruikt. In de pilot Reststoffenrotonde Oosterhout ontsluiten Oosterhoutse bedrijven samen met Avansstudenten kennis, kunde en resources voor elkaar en trekken samen op. Samen ontwerpen ze een uitwisselconcept voor bedrijfsmatige rest(afval)stromen. Ook ontwikkelen en testen ze een platform waarop vraag en aanbod van reststromen elkaar ontmoeten. Het project valt binnen de onderzoekslijn Drijfveren voor duurzaam ondernemen.

Doel is om al innoverend gezamenlijk te ontdekken: 

  • hoe kennis en tips over afvalpreventie en hergebruik van reststromen zijn uit te wisselen
  • in hoeverre een collectieve aanpak kan leiden tot minder vervoersbewegingen, minder uitstoot van CO2 en fijnstof, minder reststromen en een betere verkeersveiligheid
  • in welke mate collectiviteit leidt tot lagere kosten voor afvalverwijdering
  • hoe lokale uitwisseling is door te ontwikkelen voor andere duurzame toepassingen.


Deelnemers aan dit project zijn Solaris Parkmanagement en de Oosterhoutse bedrijven die deelnemen in de pilot.

Verslag

Bekijk het verslag op de HBO Kennisbank.

Bijschrift bij de foto: De Bromtol bij Weststad. Foto: Harry Muermans. Met toestemming.