We zijn toe aan een nieuwe economie: een ondernemend speelveld waaraan iedereen kan deelnemen. Een speelveld dat ingebed is in de natuur, samenleving en cultuur en dat zorgt voor mensen en de aarde. Deze vernieuwing ontstaat door met elkaar te experimenteren, te leren, ontwikkelen en conceptualiseren. Door huidige uitgangspunten in vraag stellen, radicale alternatieven serieus nemen en door te spelen met nieuwe regels en uitgangspunten.

Expertisecentrum Sustainable Business, Lectoraat Sustainable Strategy and Innovation

Het lectoraat Economie als Gemeengoed is een collaboratieve praktijk waar een waaier aan vernieuwende ideeën samenkomt. Ze kunnen gaan over business- en organisatiemodellen, economische ecosystemen en over baanbrekende praktijken van startups, scale-ups en in vrijplaatsen binnen gevestigde bedrijven. Een plek waar innovatieve ondernemers, radicale denkers, creatieve geesten en doeners, studenten en onderzoekers met elkaar aan de slag gaan. Met als doel de verzameling aan puzzelstukken die iedereen inbrengt met elkaar in verband te brengen. Zo ontstaan beelden van een nieuwe economie in wording. In het lectoraat werken kunst, wetenschap en praktijk met elkaar samen.

In harmonie met elkaar en de aarde

We leven in een tijd waarin alles mogelijk lijkt, waarin elke droom waar te maken is. Tegelijkertijd lopen we tegen de grenzen aan van wat de aarde kan dragen. En we zijn er nog steeds niet in geslaagd om armoede, ongelijkheid en uitsluiting van velen op te lossen. Welke vormen van economie, ondernemen en organiseren dragen bij aan het realiseren van welzijn voor iedereen in harmonie met elkaar en de aarde? Een economie die door ons bedacht is, daar kunnen ook weer vragen bij stellen. We kunnen haar bijstellen en opnieuw ontwerpen.

De onderzoeksprogramma’s van het lectoraat zijn:

  • Collaboratieve en collectieve economieën: hoe organiseer je toegang tot en invloed op de werking en bedoeling van de markt?
  • Natuur-inclusieve economieën: hoe zien economieën eruit waarin mensen, andere soorten en de natuur gelijkwaardig samenwerken?
  • Toekomstontwikkeling: wat zijn waarden en vaardigheden om samen de toekomst te ontwikkelen?
  • (Ver)anderonderzoek: hoe doe je samen onderzoek dat verandering teweeg brengt?

Lees meer over dit Centre of Expertise op Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap.