Godelieve Spaas

Godelieve Spaas

Godelieve Spaas is lector Sustainable Strategy and Innovation bij het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap.

Loopbaan

Godelieve studeerde dans, antropologie en communicatiewetenschap. Zij specialiseerde zich in organisatie- en businessinnovaties die goed zijn voor mensen en voor de aarde.  

In 2016 promoveerde zij aan de Universiteit van Zuid-Afrika. Op zoek naar de economie van de toekomst onderzocht zij wereldwijd ondernemers die kiezen voor een bedrijfsdoelstelling, organisatievorm en businessmodel waarin winst een middel is om duurzame en sociale impact te realiseren.

Als consultant, onderzoeker en maker werkt(e) zij samen met gevestigde bedrijven zoals de Rabobank, DSM, Wageningen University & Research, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met voorlopers als Utrecht Community voor pioniers, Enviu, Festival sur Le Niger en Stichting DOEN.

Godelieve is co-founder van de Wire Group – Venturing for Impact, bestuurslid van Herenboeren Nederland en associate director van het Pari Center in Italië. Haar onderzoek is te herkennen aan een combinatie van doen, denken en imaginatie. Want de weg naar een nieuwe economie vraagt om een combinatie van toepasbare kennis en tools aan de ene kant en beeldende verhalen over nieuwe uitgangspunten aan de andere kant.

Expertise

Godelieve is expert op het gebied van denkramen en tools voor een nieuwe economie. Voorbeelden daarvan zijn hybride businessmodellen waarin profit en non-profit elkaar versterken en meervoudige waarde creëren. En fluïde organisatievormen, zoals betekenisvolle tijdelijke werkgemeenschappen, die op een ondernemende manier maatschappelijke vraagstukken oplossen. En manieren om de sustainable development goals in de praktijk te brengen.

Daarnaast laat Godelieve aan de hand van verhalen en beelden zien hoe nieuwe economische uitgangspunten kunnen werken. Bijvoorbeeld:

  • Krimp: het groeimodel van de toekomst.
  • De zichtbare hand: ondernemen vanuit ethische keuzes.
  • Waarom delen en verbinden belangrijker is dan groeien.
  • Waarom de Westerse wereldvisie alleen niet genoeg is om echt duurzaam te worden.

Lectorale rede

Beluister de lectorale rede van Godelieve Spaas en kom meer te weten over haar onderzoek.