lector nieuwe materialen en hun toepassing

Amarante Böttger

Amarante Böttger

Amarante Böttger is sinds 1 februari 2019 lector van het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool.

Loopbaan

Amarante studeerde experimentele natuurkunde aan de Vrije universiteit Brussel en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 1988. Vervolgens begon ze aan de Technische Universiteit Delft bij Materials Science & Engineering waar ze ook nu nog in deeltijd een onderzoeksgroep leidt die materialen voor energietoepassingen ontwerpt en test. Dit onderzoek omvat nationale en internationale projecten. Tussendoor werkte ze ook als gastonderzoeker bij het Max Planck Instituut in Stuttgart.
Sinds februari 2019 combineert ze haar werkzaamheden met het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool.

Expertise

Amarante heeft een brede kennis van materialen, hun eigenschappen en toepassingen. Die kennis is gebruikt voor meer dan honderd publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, internationale conferentiebijdragen en gastlezingen in binnen- en buitenland. Haar onderzoek was aanleiding voor een pilot over waterstofproductie en recent startte ook een pilot bij Tata Steel voor het omzetten van restwarmte.

Daarnaast heeft Amarante jarenlange ervaring in het onderwijs met doceren, curriculumontwikkeling en het implementeren van nieuwe onderwijsvormen (waaronder e-learning). Momenteel is ze ook bestuurslid van de landelijke netwerkvereniging Bond voor Materialenkennis.

Onderzoek

Bij het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing vormen materiaaltransitie en duurzaamheid speerpunten. Daarvoor zijn vele invalshoeken en strategieën mogelijk. Een overzicht van de projecten van dit lectoraat:

Lectorale rede

Op vrijdag 11 juni sprak de lector in een online livestream haar lectorale rede uit. In deze rede schetste Amarante hoe zij met haar kenniskring, mensen uit het kennisdomein en de beroepspraktijk, samen met studenten en docenten, aan de slag gaat. Hun opdracht: het bijdragen aan het optimaliseren van materiaalgebruik en zo de ambitie van Avans - het implementeren van de Sustainable Development Goals in het onderwijs - mee waar te maken. Bekijk het videoverslag van deze bijeenkomst. De rede van Amarante is ook online te lezen.