Het uitwerken van een concept voor grote drijvende zonneparken op zee: dat is het doel van het project Solar@Sea. Het gebruik van flexibele lichtgewicht dunne zonnepanelen, direct gemonteerd op een flexibele drijver, is hierbij uniek.

Samenwerken geeft energie

Het voordeel van zonnepanelen op het water is dat ze schone energie leveren én het gebruik van schaarse ruimte voorkomen. Drijvende zonneparken zijn daarom op binnenwateren met weinig golfslag al mondjesmaat geïnstalleerd. De omstandigheden op zee zijn echter veel ruiger. Deze nieuwe toepassing vraagt dan ook om innovatie op het gebied van materialen en techniek. Zo dienen de materialen en de constructie de bewegingen van de golven te volgen en zoutbestendig te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de dunne film zonnepanelen moeten blijven werken, ook na miljoenen bewegingen. Het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing (NMT) werkt in het project Solar@Sea in een consortium met TNO om die innovatie te realiseren. Aan dit constortium nemen ook Genap, Bluewater Energy Services en Marin deel.

Een zee van en voor energie
Een eerder project toonde de haalbaarheid van het concept van deze flexibele drijvende zonnepanelen al aan. In dit project testen het lectoraat NMT en TNO een kleinschalig prototype van een systeem van circa 10 kWp, wat voldoende is om een huishouden van energie te voorzien. Dit doen zij in een omgeving die de omstandigheden op zee nabootst, om zo de technische haalbaarheid aan te tonen. De kennis en inzichten helpen om een nieuw systeem op de markt te introduceren dat niet alleen duurzaam en herbruikbaar is, maar ook financieel gunstig. Marktpartijen hebben daarom al interesse in dit project.

Een duurzaam leereffect
Onderzoekers en studenten spelen een belangrijke rol in dit project: samen met bedrijven voerden zij in groepen onderzoek uit naar o.a. de invloed van temperatuur op de sterkte van het drijvermateriaal en hoe zo’n flexibele drijver te produceren. Ook onderzochten zij hoe zonneparken te installeren en te onderhouden op zee. Daarbij is voor alle materialen gekeken naar duurzaamheid en wat mogelijke alternatieven zijn. De wisselwerking tussen bedrijven, onderzoekers en studenten levert zo niet alleen een mogelijk een praktisch te realiseren duurzaam product op: de extra van het proces zit vooral in het samen leren en ontdekken. Die inzichten helpen om ook andere (nieuwe) materialen toe te passen op een duurzame wijze: zodat de techniek mensen écht verder helpt.

Van tekentafel naar praktijk
Na deze fase (eind 2021) verwacht het consortium klaar te zijn om de eerste volwaardige offshore pilotsystemen te bouwen voor toepassing op de Noordzee. Projecten als Solar@Sea leveren een bijdrage aan de energietransitie. Belangrijk is daarbij is het minimaliseren van het gebruik van ruimte, materialen, grondstoffen en het milieu bij het opwekken van energie. Zo werken we aan energie voor een duurzame toekomst.