Jaarlijks worden naar schatting 150 miljoen kwetsbare personen geholpen met humanitaire hulp. Hulpgoederen, waaronder shelters, zijn sterk vervuilend. Circulaire afwegingen zijn cruciaal om de milieu-footprint te verkleinen.

Circular Emergency Shelters Avans

Jaarlijks worden naar schatting 150 miljoen kwetsbare personen geholpen met humanitaire hulp. Voor hulpgoederen zijn grote hoeveelheden materiaal nodig, iets wat samengaat met een enorme milieu-impact. Hulpgoederen, waaronder shelters, zijn sterk vervuilend door het grote materiaalgebruik, vervuilende productie, vervuilend transport, de korte levensduur van producten en beperkte hergebruik mogelijkheden. Circulaire afwegingen zijn cruciaal om de milieu-footprint te verkleinen.  Hulporganisaties zijn zich als geen ander bewust hoe uitputting van grondstoffen en uitstoot van CO2 een negatieve impact hebben op kwetsbare groepen in lage inkomenslanden. Het is daarom een groeiende wens van humanitaire organisaties en leveranciers om nadrukkelijk te kijken naar circulariteit van hulpgoederen.  

Circulair afwegingskader

Het ontbreekt aan een combinatie van kennis over het ontwerpproces, de productie, het inkoopproces, humanitaire behoefte, en circulariteit en duurzaamheid. Dit project onderzoekt met een uitstekend netwerk door middel van co-creatie mogelijkheden voor een overzichtelijk en praktisch toepasbaar circulair afwegingskader. Hiermee kunnen zorgvuldig onderbouwde productkeuzes gemaakt worden voor circulaire end-of-life oplossingen waarbij materiaalkeuze een belangrijke rol speelt. De projectpartners hebben cruciale kennis over de inkoop (Artsen Zonder Grenzen), het ontwerp (MKB-partner Wijnroemer Relief Goods), materiaaleigenschappen en circulariteit (Avans Hogeschool).  

Het afwegingskader wordt gebaseerd op uitgebreid bureauonderzoek naar circulaire alternatieven, interviews naar het huidig materiaalgebruik en het huidige keuzeproces, en co-creatie sessies met verschillende hulporganisaties om wensen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een overzichtelijke methodiek ontwikkeld die zowel materiaaltechnische als financiële afwegingen helpt maken. Het afwegingskader wordt dan in de praktijk getoetst en geëvalueerd op doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid en snelheid.