Hoe pak je complex innovatievraagstukken efficiënt en effectief aan? In het project MIPPO werken projectdeelnemers samen om een integrale en praktisch bruikbare aanpak te ontwikkelen, die materiaalinnovaties (fysieke en technische verbeteringen), esthetiek en de gebruikservaring bij elkaar brengen.

Integrale aanpak
Het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassingen is hierin de spil: onderzoekers brengen projectdeelnemers samen. Vanuit een gezamenlijk stappenplan ontwikkelen zij benodigde innovaties en delen ervaringen en inzichten. Ze betrekken eindgebruikers en een divers samengestelde klankbordgroep uit de creatieve industrie om de ontwikkelde kennis te toetsen en te delen. Zo dragen de gezamenlijke ervaringen en inzichten bij aan innovatie en verduurzaming. Een brede samenwerking tussen kennisinstellingen, onderwijs, bedrijven en gebruikers met als resultaat een aanpak die ook bruikbaar is voor andere bedrijven in de creatieve industrie.

Duurzame multifunctionele tent
Het ontwikkelen van een duurzame multifunctionele tent is de opdracht waarmee de aanpak ontwikkeld, onderzocht en getoetst wordt. Ontwikkelaars, producenten en ontwerpers van tenten ontwerpen en produceren tenten die praktisch en mooi zijn: die een bepaalde beleving oproepen, bijvoorbeeld tijdens festivals.

Bij dit project is het streven om extra’s aan deze tenten toe te voegen, zoals herbruikbaarheid van materialen en als nieuwe functie het opwekken van energie. Dit maakt een tent tot een multifunctioneler en duurzamer product. Bovendien vergroot dit de gebruiksmogelijkheden van tenten, bijvoorbeeld bij de inzet van zulke tenten bij noodhulp. Zo werken onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en gebruikers samen voor innovatie én verduurzaming met impact.