lectoraten

Digitalisering en Veiligheid

Het lectoraat richt zich op de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij.

Meer informatie

Mind the Gap

Het lectoraat Mind the Gap richt zich op de kloof tussen overheid en burger daar waar die het grootst is: bij burgers in de rafelranden van de samenleving. Hoe kunnen we mensen die soms anders in het leven staan toch bij de maatschappij betrekken?

Meer informatie

Ondermijning

Het begrip ondermijning is onlosmakelijk verbonden aan georganiseerde criminaliteit.

Meer informatie

Recht & Veiligheid

Het lectoraat Recht & Veiligheid richt zich op het versterken van de rechtskundige weerbaarheid van professionals.

Meer informatie

Transmuraal Herstelgericht Werken

Focus op het inzetten op de krachten en vaardigheden van het individu en zijn sociaal netwerk.

Meer informatie

Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

In situaties van afhankelijkheid kan zich geweld voordoen. Hulpverleners staan daarbij voor uitdagingen.

Meer informatie