Het lectoraat Recht & Veiligheid voert praktijkgericht onderzoek uit voor een veilige samenleving. Dat is een samenleving waar inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders weerbaar en veerkrachtig zijn en garant staan voor een rechtvaardige en democratische rechtsstaat.

Onderzoeksthema’s

Het onderzoek van het lectoraat Recht & Veiligheid kent de volgende onderzoekslijnen:

  • Robin Hoodgedrag: inwoners, bestuurders en/of ambtenaren die regels en wetten buigen en breken voor een nobel doel. Waarom doen ze dat en wat zijn de gevolgen hiervan?
  • Lokale veiligheid en maatschappelijke onrust: welke instrumenten hebben professionals, ambtenaren en bestuurders om bij te dragen aan een veilige samenleving en hoe kunnen in het bijzonder maatschappelijke onrust en de escalaties daarvan begrepen en aangepakt worden?
  • Behoorlijk bestuur en tegenmacht: hoe kunnen we bijdragen aan een bestuurlijk en democratisch systeem waar macht gecontroleerd en in toom gehouden wordt en waar professionals de vrijheid en veiligheid ervaren om 'loyaal tegen te spreken'.

Gezamenlijk dragen deze thema’s en alle activiteiten die wij daaronder scharen bij aan de vorming van weerbare en veerkrachtige inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders. En daarmee aan een veilige samenleving.

Het lectoraat streeft naar een integrale blik en impact. Het eerste vertaalt zich in een brede samenstelling van onze onderzoeksgroep vanuit diverse opleidingsrichtingen, waaronder Rechten, Social Work, Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde. We leren van elkaar en door elkaar. Het tweede vertaalt zich in producten gericht op toepasbaarheid in het werkveld en het onderwijs. De eindgebruiker moet zich geholpen voelen in het werken aan een veilige samenleving.

Onderwijs

De kennis die wij in het lectoraat opdoen, integreren we in het onderwijs van onze vol- en deeltijdstudenten. We doen dit via gastcolleges, workshops, bedragen aan minoren, stage- en afstudeeropdrachten en het werken met student-onderzoekers.

Samenwerking

Ons praktijkgericht onderzoek richt zich op het ontwikkelen van kennis en producten voor professionals, ambtenaren en bestuurders werkzaam op lokaal niveau. We werken graag en veelvuldig samen met partners zoals de Wethoudersvereniging, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, verschillende universiteiten en het programma Loyale Tegenspraak.

Ook andere organisaties zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven of maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd met ons in gesprek te gaan over samenwerking. De vorm daarvan kan zeer uiteenlopend zijn, van het uitvoeren van onderzoek tot het organiseren van (leer)bijeenkomsten en van het publiceren van vak-artikelen tot deelname aan een adviesraad.

Lees alles over het Centre of Expertise, de projecten, onderzoekers en lectoraten op de Veilgheid en Veerkracht.