Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij. Het tast de fundamenten aan en brengt de legitimiteit van het stelsel dat de maatschappij beschermt in gevaar.

ondermijning veiligheid veerkracht

Het lectoraat maakt inzichtelijk hoe processen en mechanismen van ondermijning werken. Welke rol burgers, professionals en hun organisaties daarbij spelen. En hoe deze weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen deze ontwikkelingen. Eigenlijk gaat het om het ontwikkelen van contra-ondermijningsstrategieën voor en met betrokken professionals.

De bedreiging van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit voor de samenleving schuilt niet primair in het feit dat stelselmatig de wet wordt overtreden, maar in het feit dat democratische besluiten en procedures worden beïnvloed door een groeiend scala aan ondermijnende activiteiten, vanuit een florerende industrie. Een industrie die de samenleving ondermijnt door de vergaring van kapitaal op illegale markten, de beschikbaarheid van veel geld en de bereidheid tot het toepassen van geweld en het infecteren en in opspraak brengen van legale elementen en structuren van onze maatschappij. Ondermijnende criminaliteit is vooral een economisch gedreven maatschappelijk fenomeen waarbij de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld een belangrijk kenmerk is.

Lees alles over het Centre of Expertise, de projecten, onderzoekers en lectoraten op de Veilgheid en Veerkracht.