Lectorale rede

Tijdens zijn lectorale rede ging Peter Verkoeijen in op de vraag hoe je hbo-studenten leert om kritisch te denken en hoe je de motivatie en prestatie bij de eerstejaarsstudenten kunt bevorderen.

Peter Verkoeijen, lectoraat Brein en Leren

Leren in het hbo: denken, doen en laten

Peter behandelt de vraagstukken die centraal staan in de onderzoeken van het lectoraat. In zijn rede laat hij zien hoe de onderzoeken aan elkaar gekoppeld zijn en geeft hij voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer in de powerpointpresentatie en in de speciale uitgave in de vorm van een boekwerk.