Milou van Harsel

Milou van Harsel

Milou is senior onderzoeker bij de lectoraten Digitale Didactiek en Brein en Leren, en senior (beleids)adviseur onderzoek en onderwijs bij het Leer- en Innovatiecentrum.

Loopbaan

In 2010 studeerde Milou af als leerkracht basisonderwijs aan Avans Hogeschool in Breda. Hierna vervolgde zij haar studieloopbaan met een pre-master (2011) en master Educational Design & Consultancy aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2012 haar diploma behaalde.

Tijdens haar master kwam Milou als stagiaire opnieuw in contact met Avans Hogeschool en bleef ze daar werken als onderwijskundig beleidsadviseur, met Brein & Leren als aandachtsgebied. In 2015 besloot Milou om, naast haar onderwijskundige werkzaamheden, als onderzoeker aan de slag te gaan binnen het Lectoraat Brein & Leren, en een promotietraject te starten naar het (zelfregulerend) leren van voorbeelden in het hoger onderwijs. In het najaar van 2021 heeft zij dit traject succesvol afgerond.

Milou werkt momenteel als senior adviseur onderzoek en onderwijs binnen het Leer- en Innovatiecentrum en als onderzoeker binnen de lectoraten Brein en Leren en Digitale Didactiek. Met haar enthousiasme, nieuwsgierigheid en expertise wil zij graag een waardevolle bijdrage leveren aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek binnen Avans Hogeschool.

Expertises

  • Leren van (video)voorbeelden (example-based learning)
  • Zelfregulatie (self-regulated learning)
  • Motivatie (motivation)
  • Intructieontwerp (instructional design)
  • Onderzoekend vermogen (investigative ability)

Onderzoek

Milou richt zich als senior onderzoeker vanuit beide lectoraten op het begeleiden en ondersteunen van studenten in het (zelfstandig) maken van keuzes in een flexibel curriculum, ondersteund met digitale middelen.