Anita Heijltjes

Anita Heijltjes is associate lector van het lectoraat Brein en Leren en als senior beleidsadviseur verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum.

Loopbaan

Anita studeerde Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen en promoveerde in de Onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit.

Sinds 1982 werkt ze in het hoger beroepsonderwijs in verschillende functies: als docent, hoofd opleidingen, projectleider van onderwijsvernieuwingstrajecten en beleidsadviseur. Ze is mede-initiatiefnemer van projecten die een brug slaan tussen wetenschappelijke inzichten over de werking van het brein, met name het geheugen, en hoe studenten en docenten leren in de alledaagse praktijk. In dit soms nog diffuse gebied liggen volgens haar prachtige kansen om het onderwijs te verbeteren.

Onderzoek kenniskring

Thema’s die Anita nauw aan het hart liggen zijn leer- en instructiestrategieën. Bijvoorbeeld hoe studenten het beste kunnen leren om kritisch te denken. Kritisch denken wordt beschouwd als een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Maar Anita stelt zichzelf de vraag wat het precies is en hoe je dit kunt verankeren in het onderwijs. Wat werkt wel en wat niet. Een ander belangrijk thema voor haar is hoe nieuwe inzichten kunnenindalen’ in de onderwijspraktijk. Die praktijk is vaak weerbarstiger en complexer dan de omgeving waarin onderzoeksresultaten zijn verkregen. De vraag is hoe houdbaar de inzichten uit het lab zijn in de praktijk van het hbo en welke aanpassingen dat vraagt.
 
Momenteel doet Anita onderzoek naar het kritisch leren denken, begeleidt ze leden van de kenniskring op de thema’s redeneren en argumenteren en begeleidt ze 2 promovendi. Ook ligt haar focus op hetindalen’ van onderzoeksresultaten in de academies. 

Publicaties

Bekijk de publicaties van Anita Heijltjes.

Contactinformatie

Anita Heijltjes aeg.heijltjes@avans.nl

Bezoekadres:

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda