Stefan Kolenbrander

Stefan Kolenbrander

Stefan Kolenbrander is kenniskringlid van het lectoraat Brein en Leren.

Daarnaast werkt Stefan als docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Academie voor Management & Finance.

Loopbaan

Na zijn militaire carrière bij de landmacht besloot Stefan te gaan studeren. Hij voltooide de hbo-opleiding Commerciële Economie en studeerde daarna Organisatiekunde en Filosofie aan de Universiteit van Tilburg en later Onderwijskunde aan de Open Universiteit.
Stefan werd docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde bij Avans Hogeschool. Hij geeft colleges in organisatiekunde, ethiek en kritisch denken. Hij werkte als afstudeercoördinator, curriculum commissielid en droeg onderwijskundig bij aan een verandertraject om het curriculum te herzien. Momenteel coördineert hij de minor Integrale Veiligheid en Internationale Conflict Studies.

Onderzoek kenniskring

In Ambitie 2025 staat dat Avans studenten wil opleiden die klaar zijn om hun leven lang verder te leren en een wendbare professional te zijn in een steeds sneller veranderende wereld. Stefan haakt hierop aan door te onderzoeken hoe het zelfregulerend vermogen en motivatie bij studenten te bevorderen is. Specifiek richt hij zich op het onderzoeken van de didactische methode van formatief handelen in het propedeuse jaar. 
Daarnaast doet Stefan onderzoek naar het bevorderen van het onderzoekend vermogen en focust daarbij op de kritische denkvaardigheden bij studenten om zo weerbaar te kunnen starten als professional.