Han Blankert

Han Blankert

Han Blankert

Han Blankert is kenniskringlid bij het lectoraat Brein en Leren.

Hij verspreidt in het lectoraat verworven kennis vanuit de Avans gemeenschap en brengt nieuwe kennis en onderzoeksthema’s in.

Loopbaan

Han is opgeleid als biochemisch en medisch bioloog en gepromoveerd als immunoloog. Met een brede belangstelling voor mens, ontwikkeling en gezondheid heeft hij de overstap gemaakt van specialistisch wetenschappelijk onderzoek naar de breed georiënteerde Avans opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Daar kon hij zich ontplooien als opleider en onderwijsontwikkelaar met een focus op leren, ontwikkelen, welzijn en gezondheid. Sinds de oprichting van het Leer- en Innovatiecentrum LIC vervult Han de rol van senior beleidsadviseur in het onderwijs en de onderwijsontwikkeling.

Brein en Leren

Han heeft aan de basis gestaan van het gedachtengoed Brein en Leren bij Avans en de LIC publicatie Krachtig Geheugen. En hij draagt bij aan webinars en nieuwsbrieven op dit terrein. Zijn persoonlijke belangstelling en meest recente ontwikkelthema’s gaan over feedback als dialoog en over leren reguleren van stress en emoties ten dienste van prestaties, welzijn en gezondheid. Han typeert zichzelf als onderzoekend, open minded, verbindend, vrijdenkend, nieuwsgierig, prikkelend en inspirerend.