onderzoek kenniskring

Anton den Boer

Anton den Boer

Anton den Boer is kenniskringlid van het lectoraat Brein en Leren.

Anton is hogeschooldocent en curriculum-coördinator bij de opleiding Werktuigbouwkunde van Avans Hogeschool.

Loopbaan

Anton studeerde Werktuigbouwkunde en Werktuigkundige Medische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In zijn promotieonderzoek bestudeerde hij de invloed van Marangoni convectie op de warmteoverdracht. Daarna werkte hij enkele jaren als universitair docent in de installatietechniek bij de opleiding Bouwkunde aan de TU/e, om vervolgens over te stappen naar ontwikkelingsingenieur en projectleider bij Philips CFT. Anton hield zich daar voornamelijk bezig met dunne-filmtechnieken.

Bij Carrier Holland Heating en verschillende ingenieursbureaus deed hij ervaring op als adviseur in de gebouwgebonden-installaties. En bij technologiestichting STW werkte hij aan het samenbrengen van onderzoekers enerzijds en makers en gebruikers van technische toepassingen anderzijds.

Onderzoek kenniskring

Anton neemt als docentonderzoeker deel aan het lectoraat Brein en Leren. Dat past uitstekend bij zijn interesse in toegepast onderzoek in het onderwijs. Met het onderzoek dat hij uitvoert wil hij inzicht krijgen in de toepassing van formatief handelen in het modulaire onderwijs. Bij het formatieve handelen staat in het onderwijs het leren van studenten centraal. Het formatief krijgt vorm bij het nieuw te ontwerpen modulaire onderwijs volgens de Ambitie 2025 van Avans Hogeschool.