Avans Multidisciplinary eXperience

Als ondernemer heeft u behoefte aan een frisse blik. Soms helpt een multidisciplinaire en vernieuwende aanpak. 

Tijdens de Avans Multidisciplinary eXperience (AMX) gaan tweede- en derdejaars Avansstudenten een week op zoek naar innovatieve oplossingen voor uw casussen.

Voor de komende editie is AMX op zoek naar bedrijven, instellingen of organisaties die een oplossing zoeken voor een complex vraagstuk. 

Wanneer de AMX is en meer informatie vindt u op amx.avans.nl