Lois Fokkinga verhaal deeltijdstudent Avans Hogeschool

De flexibele leerroute van ‘duizendpoot’ Lois Fokkinga

Je eigen leerroute bepalen? Dat kan! Alle deeltijdopleidingen van Avans Hogeschool zijn opgebouwd uit modules. Onze studenten kunnen zelf hun leerroute bepalen door naast hun eigen opleiding, modules van andere opleidingen te kiezen.

Lois Fokkinga, derdejaars deeltijdstudent Leraar Basisonderwijs (ook wel Pabo genoemd) pakt haar kans en maakt gebruik van de flexibiliteit die Avans te bieden heeft. Zo volgt Lois keuzemodules bij andere deeltijdopleidingen en versnelt ze haar studie door op een extra dag de lessen van het volgend studiejaar te volgen. Zo kan ze zo snel mogelijk het werkveld ingaan.

Keuzemodules van andere opleidingen

Lois kiest bewust voor de keuzemodules ‘Persoonlijk Leiderschap’ van de opleiding Management in de Zorg en ‘Leren en ontwikkelen’ van de opleiding Informatica. “Een keuzemodule bij een andere opleiding is prima te volgen”, vertelt Lois. “Zo gaat het bij de module ‘Persoonlijk Leiderschap’ voornamelijk over jezelf. Door de fysieke lessen is het heel makkelijk om aansluiting te vinden binnen de groep. Het is enorm leerzaam, omdat de inhoud gaat over wie je bent, waar je staat en waar je naartoe wilt. Je leert alles over leiderschap en leidinggeven, wat wellicht in de toekomst goed van pas komt.”

Binnen de keuzemodule ‘Leren en ontwikkelen’ bepaal je zelf door middel van het opstellen van een plan wat je wilt leren en waar je verdieping in zoekt. “Dit biedt mij de mogelijkheid om me te verdiepen in het onderwerp ouderbetrokkenheid. Hoe ga je om met ouders van de kinderen uit je klas? Waar betrek je ze wel of juist niet bij? Door het kiezen van deze keuzemodule kan ik hier extra tijd aan besteden.”

Eigen tempo

Ook als het gaat om het tempo van studeren trekt Lois haar eigen plan. Al snel merkten haar mentoren en Lois zelf dat ze de leerstof snel eigen kon maken. Ze kiest er daarom voor om te ‘versnellen’. Dit doet ze door een extra lesdag van het volgend studiejaar te volgen. “Ik ga 2 avonden naar school en werk 3 dagen in de week. Dan heb ik nog één dag stage en één dag vrij. Het is fijn dat ik mijn eigen tempo kan bepalen. Hierdoor kan ik ook tijd vrijmaken voor mijn privéleven, zodat ik mezelf niet voorbijloop.”

Droom

Lois is een echte duizendpoot. Naast haar ambitieuze weekschema zet ze zich in als vrijwilliger bij de Zomer Kids Weken en draagt ze zorg voor het jaarlijkse toneelstuk in haar dorp. “Mijn droom is om een eigen klas te draaien, met ambitie om leidinggevende te worden. Het liefst voor de groepen 5 tot en met 8, om net dat stapje extra te zetten op het gebied van andere werkvormen en variatie in vakken”, aldus Lois.