Marleen Janssen Groesbeek

“Samen met studenten en docenten onderzoek doen waar bedrijven wat aan hebben, dat vind ik fantastisch om te doen.”

3 dagen per week werkt Marleen Janssen Groesbeek als lector voor het lectoraat Sustainable Finance and Accounting. Ze werkt samen met een onderzoeksteam van 6 docenten, de kenniskringleden.

Impressie van een werkdag

“Op woensdag begin ik meestal met een kenniskringbijeenkomst. Dan brengen we elkaar op de hoogte van waar we mee bezig zijn. Soms geeft een docent een presentatie of start een discussie. We nodigen ook externe deskundigen uit. De ene keer komt bijvoorbeeld iemand vertellen over maatschappelijk rendement, de andere keer over de financiële sector. Daarna zit ik regelmatig in overleg. Bijvoorbeeld met de manager van het expertisecentrum over allerlei onderzoeksprojecten die in de pijplijn zitten. Op dit moment ben ik druk met het integraal jaarverslag. Dat doe ik samen met studenten en medewerkers van de ondersteunende diensten.”

“Toen ik 1 december 2014 bij Avans begon was er nog geen integraal jaarverslag. Iets wat wel essentieel is voor een organisatie als Avans. Met zo’n jaarverslag leg je niet alleen financiële verantwoording af maar laat je ook zien wat je in je mars hebt. Je legt uit welke waarde je creëert voor de samenleving. Juist het maatschappelijk rendement is een onderbouwing van het bestaansrecht van onze organisatie.”

Onderzoek doen

“Als lector zet je onderzoekslijnen uit. Onderzoek dat je samen doet met je docenten en met studenten. Ik hou me bezig met 3 onderzoekslijnen. Zo doe ik onderzoek naar hoe bedrijven verantwoording afleggen over de manier waarop zij opereren en hoe zij met hun activiteiten een bijdrage leveren aan de samenleving. Die rapportage over financiële en niet-financiële prestaties noemen we integrated reporting. Dan hebben we een onderzoekslijn die gaat over het meten van maatschappelijk rendement. En de derde onderzoekslijn gaat over duurzaam beleggen. Het beleggen van geld in bedrijven die de wereld beter maken. Die zowel een leefbaar loon betalen als dingen doen die beter zijn voor het klimaat. Bedrijven richten zich ook steeds vaker op het hergebruiken van materialen, dat noemen we circulaire economie. Afval als grondstof. Goed voor de planeet, maar je lost het mensenleed er niet echt mee op.”

“Het goede van Avans is dat ze hun lectoraten georganiseerd hebben in expertisecentra”

“Het doen van onderzoek is goed georganiseerd bij Avans. Bijna alle lectoraten zijn ondergebracht in expertisecentra. Daarbinnen werk je samen met de andere lectoren. Je leert van elkaar en vult elkaar aan. Mijn kenniskring is een goede mix van collega’s met verschillende belangstellingen binnen mijn domein. Het is een ontzettend leuk team, allemaal mensen die net zo gek en gedreven zijn als ik. We moeten elkaar eerder afremmen dan aanmoedigen.”

Trots

“Ik ben trots op mijn lectoraat. Op mijn kenniskringleden. Dat we al zo’n 50 studenten hebben laten afstuderen op onderzoeksprojecten van ons. En dat we er binnen ons lectoraat heel goed in slagen om de verbinding met het onderwijs te leggen. We zitten niet in een ivoren toren, maar doen heel veel onderzoek met studenten en leveren een bijdrage aan curriculumvernieuwing en aan allerlei nieuwe initiatieven zoals masterclasses. Ik ben ook trots op de rol die wij hebben op het gebied van integrated reporting en dat we dat overbrengen op docenten, studenten en mensen van buiten. We willen de diepte in maar ons ook als een olievlek verspreiden, zeker in het economisch domein. Zoveel mogelijk bijdragen aan het actualiseren van het onderwijs zodat studenten goed beslagen ten ijs komen. We willen de input van studenten echt inbrengen in het onderwijs.”

Over Marleen

Na haar studie Economie werkte Marleen bijna 18 jaar bij het Financieel Dagblad. Als onderzoeksjournalist reisde ze naar Azië om te onderzoeken hoe organisaties daar te werk gaan. En hoe de financiële markten daar werken. Vanaf dat moment is ze zich steeds meer gaan richten op duurzaam ondernemen. Sinds 1992 is ze gaan schrijven over duurzaam ondernemen, als een van de eersten in Nederland. Dat is altijd haar terrein gebleven.

Na de journalistiek werkte ze als beleidsadviseur voor de belangenbehartiger van institutionele beleggers, Eumedion. Daarna stapte ze over naar DSM waar ze als sustainability manager Engagement & Learning verantwoordelijk was voor een deel van het integrale jaarverslag.