Communicatie Voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Communicatie duurt 4 jaar. Het eerste jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Daarna zijn de jaren verdeeld in semesters van 20 weken. De opleiding biedt veel afwisseling tussen colleges, praktijkopdrachten en zelfstudie.

Bekijk de filmpjes waarin studenten vertellen over de opleiding Communicatie. 

 

 

Basis

Je leert hoe je communicatiemiddelen ontwikkelt en hoe je ze inzet. Je onderzoekt de interne communicatie van een organisatie. Leert opdrachtgevers overtuigen. En adviseert over de communicatie rond een product. Bijvoorbeeld voor een hogere verkoop van cassis bij een jonge doelgroep. Je leert waaruit het imago van organisaties is opgebouwd. En hoe je dat beïnvloedt. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Verdieping

Je leert over communicatie en gedrag en over communicatie in een organisatie. Je doet praktijkopdrachten voor opdrachtgevers en gaat op buitenlandse studiereis. Het derde jaar loop je een half jaar stage. Je leert strategische keuzes maken en toont leiderschap. Daarna volg je een semester strategische communicatie en reputatie. In jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis met een minor naar keuze. Met een afstudeeropdracht in de praktijk laat je zien dat je een vakkundig communicatieadviseur bent.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Communicatiemiddelen x
Correct Nederlands x
Creatief denken x
Economie doorzien x
Inleiding communicatie x
Introductie x
Overtuigend presenteren x
Overtuigend schrijven x
Project x
Informatievaardigheden x
Interviewen x
Kritisch denken 1 x
Onderzoeksmethodiek x
Onderzoeksproject x
Organisatiekunde en interne communicatie x
Professional English x
Rapporteren x
Startproject onderzoek x
Statistiek en SPSS x
Analyseren en concluderen x
Economie en omgeving x
Gesprekstechnieken x
Kritisch denken 2 x
Marketing, marketingcommunicatie en consumentengedrag x
Nederlands x
Project marketing-communicatieadvies x
Schrijven en overtuigend presenteren x
Beeld en vormgeving x
Business English x
Crossculturele communicatie en imago x
Ethiek en recht x
Gespreksleiding x
Persoonlijk imago x
Project imago x
Sociale psychologie x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Keuzeruimte: Gedrag en communicatie x x
Keuzeruimte: Communicatie en verandering x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage: assistant professional x x
Onderwijs: Reputatie en communicatie x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

In het eerste jaar zijn de lessen verdeeld in blokken van een kwartaal. Het tweede, derde en vierde jaar is verdeeld in semesters. De opleiding is opgebouwd rondom 3 thema's: Communicatie & Verandering, Gedrag & Communicatie en Reputatie & Legitimatie.