Bestuurskunde/ Overheidsmanagement deeltijd hbo

Deeltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

De deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement is gericht op management bij overheidsorganisaties. Complexe en minder complexe maatschappelijke vraagstukken komen aan de orde.

De deeltijdopleiding Bestuurskunde is interessant voor wie werkt bij de (semi-)overheid in een adviesfunctie. Je vindt alle aspecten van beleid ontwikkelen en uitvoeren interessant en wilt daar een belangrijke rol in spelen. Je bent creatief en ambitieus. Je denkt in oplossingen zonder de verschillende belangen uit het oog te verliezen.

Jij

Je bent betrokken bij de maatschappij. Hebt oog voor wat speelt in je omgeving. Bent doortastend en draagt graag bij aan de samenleving. Je bedenkt oplossingen en let op uiteenlopende belangen. Anderen zeggen dat je creatief en veelzijdig bent en lef hebt. Organiseren doe je graag. Net als het bekijken van maatschappelijke vraagstukken vanuit een beleidskundige, politieke en economische kant.

De opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

Je werkt al bij de (semi)overheid. Je bent bezig met maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van beleid. Die vraagstukken kunnen groot en complex zijn of dichter bij huis liggen. Je volgt vakken als organisatiekunde, beleidskunde, economie en recht. Je leert over beleid en hoe je een politieke maatregel inleidt. Je ontwikkelt je tot allround beleidsmedewerker.

Kenmerkend voor deze opleiding

Bestuurskunde is een brede opleiding gericht op management bij de overheid. Veel bestuurskundigen werken in de non-profitsector. Je leert hoe het openbaar bestuur is ingericht. Hoe je maatschappelijke vraagstukken analyseert, informatie ordent en rapporteert. En je werkt aan competenties als samenwerken, onderzoeken en presenteren. Bovendien leer je hoe je overwogen beslissingen neemt en adviseert. Je doet veel praktijkopdrachten en ontwerpt en evalueert beleid voor opdrachtgevers.