LED-verlichting in elke straatlantaarn in stadscentra die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Lampen die ’s nachts dimmen of die ’s avonds pas aanspringen als je langsfietst. Bij het Europees gesubsidieerde project Smart Light Concepts (SLIC) zoeken onderzoekers van Avans en Portsmouth University de komende 3 jaar naar oplossingen voor de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting.

 


CO2-uitstoot door openbare verlichting

Europa en de lokale en regionale overheden lopen achter op schema om de doelen voor CO2-reductie voor 2020 te halen. Openbare verlichting is verantwoordelijk voor ongeveer 35% van de CO2-uitstoot. Daar valt behoorlijk wat winst te halen. Door nieuwe en bestaande technologieën in te zetten voor openbare verlichting, kunnen we deze uitstoot sterk verminderen. Er zijn alleen nog weinig resultaten bereikt door bijvoorbeeld onzekerheid over financiën, een gebrek aan kennis en onzekerheid over de gevolgen voor de natuur en de sociale en verkeersveiligheid. Daar willen we met het project Smart Light Concepts verandering in brengen, zodat we ons uiteindelijke doel halen: minder CO2-uitstoot door duurzame openbare-verlichtingsconcepten.

Verwachte opbrengsten Smart Light Concepts

We ontwikkelen een aantal methoden, hulpmiddelen en concepten om het gebruik van koolstofarme technologieën bij openbare verlichting te stimuleren. Dit doen we door het demonstreren en implementeren van bewezen innovatieve technieken op het gebied van energiebesparing, energie-efficiency en hernieuwbare energie bij het gebruik van openbare verlichting. Denk bijvoorbeeld aan financieringsmodellen, businesscases, publieke betrokkenheid en ondersteuning, een beslissingsondersteunende tool en een grensoverschrijdend kennisplatform.

We doen 7 pilots met verschillende koolstofarme verlichtingstechnieken. Bijvoorbeeld dimmen, afstandsbediening, sensoren, dynamische optimalisatie en laagspanning. Deze pilots vinden plaats in verschillende omgevingen zoals op het platteland, in de stad, in een natuurgebied en op een bedrijventerrein. We demonstreren, monitoren en evalueren de pilots met betrekking tot CO2-reductie en maatschappelijke respons. En we monitoren en evalueren de financieringsmodellen en businesscases van deze pilots. Bij het project hoort ook nog een uitvoerige haalbaarheidsstudie naar 7 verschillende koolstofarme technologieën die van toepassing kunnen zijn bij andere projecten.

We willen meer dan 200 organisaties en bedrijven binnen en buiten de deelnemende landen bij dit project betrekken. Bijvoorbeeld overheidsinstanties, ondernemers in verlichting, natuurbeschermingsorganisaties en organisaties van openbaar belang.

 

Samenwerking

Avans Hogeschool werkt als lead partner van het project Smart Light Concepts samen met 7 overheidsinstellingen en organisaties uit België, Frankrijk en Groot-Brittannië en Nederland:

SLIC op LinkedIn.

Ondersteuning

Smart Light Concepts is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Brabant zijn financiers van Smart Light Concepts.

Voor meer informatie zie SLIC website