Voor Smart Light Concepts (SLIC) is Etten-Leur een pilot gestart in 26 straten van het gemeentelijke buitengebied. In de pilot wordt de bestaande openbare verlichting vervangen door slimme ledverlichting.

Onderdeel van de pilot is het bepalen van de optimale dimwijze, door middel van statisch dimmen en het toepassen van bewegingssensoren. De gemeente betrekt nadrukkelijk bewoners, ondernemers en weggebruikers in het buitengebied bij het experiment. Het doel is om samen met hen voor de openbare verlichting de optimale mix te vinden van lichtsterkte en veiligheidsbeleving in het verkeer en thuis.

Algemeen

Etten-Leur ligt in de provincie Noord-Brabant, Nederland.
De gemeente heeft bijna 44.000 inwoners (2019) en heeft een oppervlakte van 55 km2.

Klimaatambities van Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur stimuleert koolstofarm produceren en consumeren. We vervangen het gebruik van fossiele brandstoffen door duurzame vormen van energie: wind, zon en biomassa. Door zelf het goede voorbeeld te geven, moedigen we onze partners aan ook hernieuwbare energie in te zetten. De gemeente richt zich bovendien op energiebesparing.

De totale energietransitie loopt tot 2050. Bij de inwoners van Etten-Leur leeft het onderwerp nog onvoldoende. Als gemeente willen we dat veranderen door zelf over te stappen op duurzame vormen van energie. En door informatie over de energietransitie te verspreiden en met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden te communiceren. We gaan door met ondersteunende faciliteiten, zoals voordelige duurzaamheidsleningen voor sportverenigingen en voor maatschappelijk vastgoed.

Met de deelname aan het SLIC-project onderzoekt Etten-Leur hoe het verduurzamen van de openbare verlichting een bijdrage kan leveren aan een klimaatneutrale gemeente. We houden hierbij rekening met de leefbaarheid in het buitengebied.

Meer informatie en deelnemers

Lees meer op de Smart Light Concepts-website van Etten-Leur.


Betrokken vanuit de gemeente Etten-Leur:
- Peter van der Wegen
- Rob Eijsermans op LinkedIn
- Thom Vermeulen op LinkedIn