Brugge vervangt 2700 traditionele Brugse Lantaarns in de historische binnenstad door LED-armaturen met dezelfde look and feel. In het Smart Light Concepts-project voert de stad in 3 pilotzones tests uit op het gebied van statisch en dynamisch dimmen van de verlichting.

Bij het vervangen van de 2700 traditionele Brugse Lantaarns in de historische binnenstad door
LED-armaturen met dezelfde look-and-feel, voert Brugge in het Smart Light Concepts (SLIC) Project
in 3 pilotzones testen uit op het vlak van statisch en dynamisch dimmen van de verlichting.

Ook onderzoekt de stad wat de impact van de duurzame verlichting is op mobiliteit, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden andere technologieën te integreren, zoals het gebruikmaken van sensoren.

We willen door slimme keuzes te maken bij openbare verlichting maximale energiebesparing bereiken. Het logische gevolg zal een aanzienlijke CO2-reductie zijn. De effectieve uitrol naar een volledige ledverlichting in het historische stadscentrum, project ‘De Brugse Lantaarn’, start in het eerste kwartaal van 2020.

Algemeen

Brugge is de hoofdstad en grootste stad van de provincie West-Vlaanderen, België.
De stad heeft ruim 118.000 inwoners (2019) en heeft een oppervlakte van 138 km2.
In 2000 is het historisch centrum van Brugge door Unesco erkend als werelderfgoed.

Klimaatambities van Brugge

Het klimaatbeleid van de stad Brugge is geïnspireerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) geformuleerd door de Verenigde Naties. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Brugge streeft ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad. Ze neemt het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven met minstens 50% CO2-reductie en 20% energiebesparing voor haar eigen grondgebied, inclusief openbare verlichting.

Met de deelname aan het SLIC-project onderzoekt Brugge in hoeverre het verduurzamen van de openbare verlichting een bijdrage kan leveren om tegen 2050 tot een klimaatneutrale gemeente te komen.

Meer informatie en deelnemers

Lees meer op de Smart Light Concepts-website van Stad Brugge.

Betrokken vanuit de Stad Brugge:
- Kris Taillaert op LinkedIn
- Evelien Devriese op LinkedIn