Avans Hogeschool is de lead partner in het project Smart Light Concepts, waarin gemeenten, provincies, onderzoeksinstellingen en organisaties uit 4 landen samenwerken.

Avans vormt samen met Portsmouth University het onderzoeksteam. De 4 docent-onderzoekers en 2 lectoren van Avans richten zich op 3 onderdelen van het onderzoek: de keuze voor de techniek, de business- en financiële modellen en de interactie met de stakeholders. Portsmouth University gebruikt de gevonden informatie voor het maken van een tool die de gemeenten helpt de beste keuze voor een nieuw systeem van openbare verlichting te maken: een zogenoemde decision support tool.

De 4 docent-onderzoekers en 2 lectoren van Avans richten zich op 3 onderdelen van het onderzoek: de keuze voor de techniek, de business- en financiële modellen en de interactie met de stakeholders.

Energiebesparing

Samen met Jack Doomernik, lector Smart Energy bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) doen 2 docent-onderzoekers Redouane Eddeane en Farshad Elahigohar onderzoek naar de technische eisen van en optimale keuze voor een openbare verlichting (ov) die energie en CO2 bespaart.

Onderzoeker Richard Roost doet samen met Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting, onderzoek naar de manier waarop de investering in de openbare verlichting betaalbaar en financierbaar kan worden gemaakt. Daarbij worden financiële en niet-financiële (zoals CO2, biodiversiteit en veiligheid) overwegingen meegenomen.

Ger-Jan van den Elsen onderzoekt de manier waarop de gemeenten en de provincies hun directe stakeholders betrekken bij de keuze voor de ov. Daarnaast kijkt hij naar de manier waarop de stakeholders geïnformeerd worden.

Algemeen

De opleidingen die Avans Hogeschool aanbiedt, zijn verdeeld over 21 academies. Daarbij inbegrepen de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. De academies vertegenwoordigen de interessegebieden Economie en Bedrijf, Techniek, Gedrag en Maatschappij, Gezondheid, Exact en Informatica, Kunst en Cultuur, Recht en Bestuur, Onderwijs en Opvoeding, Aarde en milieu, en Taal en Communicatie.
Avans Hogeschool telt 13 vestigingen in 4 steden: Breda, Den Bosch, Tilburg en Roosendaal. Er zijn meer dan 31.350 studenten ingeschreven.

Onderwijs

Avans is volgens de Keuzegids HBO 2019 opnieuw de beste grote hogeschool van Nederland. De hogeschool neemt voor de zevende keer in tien jaar tijd de toppositie in. In de Keuzegids krijgen 13 opleidingen van Avans het kwaliteitsstempel ‘Topopleiding’, opleidingen die uitzonderlijk goed scoren. In Den Bosch zijn dat Business Innovation, Chemie, Informatica, Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek en Technische Informatica. In Tilburg gaat het om de opleiding Technische Bedrijfskunde en in Breda om de opleidingen Milieukunde (ESSET), Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Fysiotherapie en Human Resource Management.

Onderzoek

Avans heeft 6 expertisecentra en ruim 25 lectoraten waarbinnen groepen onderzoekers praktijkgericht onderzoek doen. Het Smart Light Concepts-project valt onder het lectoraat Sustainable Finance and Accounting van het Expertisecentrum Sustainable Business. Verder is het lectoraat Smart Energy van het Expertisecentrum Technische Innovatie bij SLIC betrokken.

Meer informatie en deelnemers

Lees meer op de Smart Light Concepts-pagina.

 


Betrokken vanuit Avans Hogeschool (op alfabetische volgorde):

Jack Doomernik (lector) op LinkedIn
Redouane Eddeane (docent-onderzoeker) op LinkedIn
Ger-Jan van den Elsen (docent-onderzoeker) op LinkedIn
Farshad Elahigohar (docent-onderzoeker) op LinkedIn
Charlotte Filippini (managementondersteuning) op LinkedIn
Karen Janssen (projectleider) op LinkedIn
Marleen Janssen Groesbeek (lector) op LinkedIn
Richard Roost (onderzoeker) op LinkedIn
Yvonne van der Heijden (communicatie) op LinkedIn