Het Smart Light Concepts (SLIC) project experimenteert met slimme openbare verlichting in de stad Veurne op de site van de voormalige suikerfabriek. Die wordt omgevormd tot een duurzaam nieuw stadsdeel.

Er zijn 2 deelprojecten: dynamische LED-verlichting langs de 2 fietspaden en onderling verbonden LED-verlichting op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein en in het bestaande industriegebied.

Volgverlichting

In het openbaar verlichtingsproject werken de stad Veurne, WVI en het distributienetbedrijf Fluvius samen. Het project richt zich onder meer op de bruikbaarheid van volgverlichting voor fietspaden in natuurgebieden. Dit soort verlichting is standaard gedimd of gedoofd, maar licht op zodra de sensoren een voetganger of fietser detecteren. De bedoeling is dat de lampen alleen oplichten bij mensen en niet bij vogels, konijnen of andere dieren. Dat zou het natuurlijke dag- en nachtritme van dieren kunnen verstoren.

Als proef is een lichtmast opgesteld met 8 verschillende sensoren en een slimme camera. Daarbij volgen we welke sensor reageert op welke activiteit. Aan de hand van die gegevens kunnen we de juiste keuze maken voor sensoren van de dynamische verlichting op deze route.

Algemeen

Veurne is een stad met ruim 12.000 inwoners (2019) in de provincie West-Vlaanderen, België.
De stad heeft een oppervlakte van ruim 96 km2 en is een regionaal centrum voor de omliggende gemeenten. De stad telt een aantal lagere en middelbare scholen, heeft een ziekenhuis en is een belangrijk openbaarvervoerknooppunt.

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is een dienstverlenende vereniging die 54 West-Vlaamse gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken.

Klimaatambities van Veurne

Veurne ondertekende het Burgemeesterconvenant 2020 waarbij de stad 20% minder CO2 wil uitstoten in vergelijking met 2011. De stad is ook van plan om het Burgemeesterconvenant 2030 te ondertekenen waarbij het streven is in 2030 40% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2011.

WVI begeleidde Veurne in het traject 2020 en heeft een voorstel uitgewerkt voor begeleiding in het traject 2030 dat het verzachten van klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten op de agenda zet. En ook het aanpassen aan de mogelijke gevolgen van klimaatverandering zoals hevige regenval in korte tijd, langdurige periodes van droogte en het hitte-eilandeffect.

Het stadsbestuur van Veurne investeert ruim 2,3 miljoen euro in de vernieuwing van de straatverlichting in de hele stad. Door te kiezen voor LED-verlichting streeft de stad naar een besparing op energieverbruik en dus vermindering van CO2-uitstoot van 45% tot 65%. Het SLIC-project draagt hieraan bij. 

Meer informatie en deelnemers

Lees meer op de site van WVI

Betrokken vanuit de West-Vlaamse Intercommunale / Veurne:
- Eveline Huyghe op LinkedIn
- Margo Swerts op LinkedIn