Afgerond

Het lectoraat Robotica & Mechatronica nam deel aan CrossRoads. Een project waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bedrijven in de grensregio Nederland-Vlaanderen ondersteunden bij het toepassen van nieuwe technologieën.

Innovatie

Het project CrossRoads was onderdeel van Interreg A, een Europees programma voor  grensoverschrijdende samenwerking. CrossRoads richtte zich op innovatie om maakbedrijven in de grensregio Nederland-Vlaanderen te ondersteunen. Het project leverde inhoudelijke en financiële ondersteuning. Er was 3 miljoen euro beschikbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Meer omzet en werkgelegenheid

Met de ondersteuning stimuleerde CrossRoads het opzetten van kansrijke innovatieprojecten op kruispunttechnologieën. Dit moest leiden tot nieuwe producten en productieprocessen, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende vraag naar slimme en duurzame materialen en systemen. Uiteindelijk was het doel om meer omzet en werkgelegenheid in de maakindustrie van Zuid-Nederland en Vlaanderen te realiseren.      

Lees meer over het project op de website van CrossRoads.