Hugo de Moor

Hugo de Moor

Hugo de Moor is onderzoeker bij het lectoraat Smart Energy en lid van de kenniskring Nieuwe Materialen en hun Toepassing.

Ervaring

Hugo de Moor heeft ruim 30 jaar ervaring met duurzame energie, in het bijzonder met zonne-energie (PV). Hij werkte 17 jaar bij ECN, waar hij technologie ontwikkelde voor zonne-energie, zowel fundamenteel als toegepast. In de unit duurzame energie in de gebouwde omgeving, waar hij PV koppelde aan bouw en netintegratie, werd een integrale benadering van energie - warmte, koeling en kracht - nagestreefd.  

Projecten

Binnen het lectoraat is hij onder meer betrokken bij de projecten TERTS en SOLARISE. De focus ligt hierbij op de elektrische systemen, opwekking en opslag, die te gebruiken zijn in de gebouwde omgeving.

Publicaties

Kijk voor publicaties van Hugo op ResearchGate.